Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205050-002
180
14
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony drewnianym, sztachetowym płotem. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem z blachy o ząbkowanych krawędziach. Na wspornikach umieszczonych przy skrzyżowaniu ramion wyryta jest data „1915". Groby oznaczone są nagrobkami w formie dużych żeliwnych ażurowych, krzyży lotaryńskich i łacińskich osadzonych na ściętych pulpitowowo wysokich betonowych cokołach, na których znajdują się owalne tabliczki z informacjami o pochowanych. Cmentarz był poddawany renowacji, która częściowo przywróciła jego pierwotny wygląd.

W 31 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 14 żołnierzy z armii niemieckiej i 166 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 1153-1175 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 92 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 141.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 500-501.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174-175.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KITTEL JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
ERCKMANN RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
LEDITSCHKE RICHARD GEFREITER Deutsche Armee
KRÜGER III AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
DAUST GÜNTHER RESERVIST Deutsche Armee
KRÜGER WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
SCHEFFCZYK JOHANN HORNIST Deutsche Armee
LAMMERT KARL MUSKETIER Deutsche Armee
STRUGALSKI LADISLAUS MUSKETIER Deutsche Armee
LÜCKE RUDOLF WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
KEMENA KARL MUSKETIER Deutsche Armee
BUCHWALD OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
RAHN ERNST RESERVIST Deutsche Armee
NICKELMANN REINHARD MUSKETIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 166