Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205050-003
40
25
Cmentarz założony jest na planie trapezu i otoczony drewnianym, sztachetowym płotem. Zamknięte jednoskrzydłową, drewniana furtką wejście znajduje się od strony południowej. Przed cmentarzem umieszczona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez powiat gorlicki. Na ogrodzeniu od strony wejścia umieszczona jest kamienna tablica informacyjna.

Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, zadaszeniem z ząbkowanej blachy.

Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich,
– betonowych steli z żeliwną tablicą inskrypcyjną.

Groby są ujęte w kamienne obramowania.

Niskim krzyżem, wykonanym z rur żelaznych krzyżem łacińskim z figurą Chrystusa oznaczony jest grób zbiorowy 3 żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej z tablicą z napisem:

„†/ Hier ruhen in Gott/ Leutn. HUGO ENDER/ +22.9.1944/ Gefr./ HEINRICH OTTEN/ + 22.9.1944/ Obergefr./ WERNER MAALBAY/ 22.9.1944"

W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 14 z niemieckiej i 19 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 497-517 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67 (fotografia archiwalna), GW 62 s. 1 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 145.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 445.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ENDER HUGO LEUTNANT Deutsche Armee
OTTEN HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
MAALBAY WERNER OBERGEFREITER Deutsche Armee
HUSCEL NIKOLAJ INFANTERIST Russische Armee
KOHL LUDWIK INFANTERIST Deutsche Armee
WADLE ALOIS INFANTERIST Deutsche Armee
WOLF GUSTAV INFANTERIST Deutsche Armee
BENNER CHRISTIAN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
NÄGELE JOSEF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BISSOIR LUDWIG INFANTERIST Deutsche Armee
HUNSIKER FRIEDRICH INFANTERIST Deutsche Armee
KEIPER AUGUST INFANTERIST Deutsche Armee
KLEIN JAKOB INFANTERIST Deutsche Armee
KREMP ALOIS INFANTERIST Deutsche Armee
NEBEL JAKOB INFANTERIST Deutsche Armee
SCHENKELBERGER ADOLF INFANTERIST Deutsche Armee
STRIEBER BRUNO INFANTERIST Deutsche Armee
SACHABDYNOW MUCHAMED INFANTERIST Russische Armee
TURNSZWILE ALEXEJ ZUGSFÜHRER Russische Armee
ZIMMER GUSTAV INFANTERIST Deutsche Armee
ZDINAL ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARKOWSKI JOSEF PIONIER Österreich-Ungarische Armee
KUSZNIENKO SIMON INFANTERIST Russische Armee
BARAN KARP INFANTERIST Russische Armee
LONGINOW NIKOLAJ GEFREITER Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 2
Russische Armee 13