Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205050-004
33
30
Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowym murem. Wejście znajdujące się od strony południowo-wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Głównym elementem cmentarza jest kamienny pomnik w formie ustawionego na cokole z wnęką na tablicę inskrypcyjną. Na tylnej ścianie pomnika umieszczony jest kamienny krzyż. Groby rozmieszczone są w rzędach otoczonych betonowymi opaskami.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem liści dębu,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 8 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano jednego żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 29 z niemieckiej i 3 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 176-197 (plany,rysunki techniczne, wykazy pochowanych) GW 61 s. 91 (fotografia archiwalna stanu przed urządzeniem cmentarza).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 498.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 173.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 99.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BOGISCH MAX RESERVIST Deutsche Armee
HOFFMANN WILHELM MUSKIETER Deutsche Armee
WIELAND HEINRICH MUSKIETER Deutsche Armee
WINZINGER JOSEF MUSKIETER Deutsche Armee
KRISCH GOTTFRIED MUSKIETER Deutsche Armee
POHL WILHELM MUSKIETER Deutsche Armee
HUBRICH GEORG MUSKIETER Deutsche Armee
PRÜTZ ERNST ALBERT MUSKIETER Deutsche Armee
FUBEL HERMANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BRINNIG GEORG MUSKIETER Deutsche Armee
SATTELBERG KARL MUSKIETER Deutsche Armee
KITZLER HERMANN MUSKIETER Deutsche Armee
GRAMMEL II AUGUST MUSKIETER Deutsche Armee
STANDKE KARL MUSKIETER Deutsche Armee
SCHULZ FRITZ MUSKIETER Deutsche Armee
PRENZEL KARL MUSKIETER Deutsche Armee
STÜLLER VI ERICH MUSKIETER Deutsche Armee
DECKER PETER WEHRMANN Deutsche Armee
BROZEK BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
PAHL ARTUR MUSKIETER Deutsche Armee
BALKE FRITZ MUSKIETER Deutsche Armee
PINSDORF HUBERT MUSKIETER Deutsche Armee
SCHOLZ I KARL MUSKIETER Deutsche Armee
KÜMMEL HUGO WEHRMANN Deutsche Armee
KOTH WILLY MUSKIETER Deutsche Armee
PRZYBYT FRANZ MUSKIETER Deutsche Armee
BERNDT ERWIN MUSKIETER Deutsche Armee
TWARDOWA PETER MUSKIETER Deutsche Armee
KONRAD WERNER MUSKIETER Deutsche Armee
KLIMEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 3