Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205100-002
199
122
Cmentarz założony jest na planie wieloboku zbliżonego kształtem do litery T i ogrodzony od południowego zachodu kamiennym murem, a z pozostałych stron – płotem z drewnianych sztachet i kamiennych słupów, zwieńczonych małym drewnianym krzyżem i nakrytych gontowym daszkiem. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Ujęte jest w dwa kamienne słupy z gontowym daszkiem i zamykane dwuskrzydłowymi wrotami. Na słupie po prawej stronie umieszczona została tablica z informacją o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1998 r. Główny element architektoniczny cmentarza to usytuowana na wprost wejścia w linii muru wysoka, trójkątna pokryta gontowym daszkiem ściana pomnikowa. Na jej szczycie znajduje się kamienny krzyż łaciński. W niszy ściany pomnikowej znajduje się tablica z inskrypcją:

„DAS EUCH DER TOD NICHT DAUERN MAG, IHR TREUEN/ WIENER HELDEN, SOLL DIESE SCHRIFT EUCH TAG FÜR/ TAG DIE FROHE KUNDE MELDEN/ FÜR DEN IHR TAPFERN GESTORBEN SEID KEIN/ FEINDESFUSS HAT IHN ENTWEIHT DEN HEILIGEN/ BODEN DER KAISERSTADT – DIE EUCH DAS/ LEBEN GEGEBEN HAT!".

Na cmentarzu występują nagrobki w formie drewnianych krzyży o bogatej ornamentyce, nakrytych dwuspadowym daszkiem oraz betonowych stel. Na krzyżach umieszczone są owalne, a na stelach prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Groby są rozmieszczone symetrycznie i ujęte w kamienne obramowania.

W 32 grobach pojedynczych oraz 3 zbiorowych pochowano 194 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 5 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 99-172 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 37-38 (fotografie) GW 62 s. 9.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125-126.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 331-335.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przel. H. Sznytka, Tarnów 1996 s. 44.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 49.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
TUREK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHNÖTZINGER FRANZ FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
RESSEL SIGISMUND OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
ZACK HEINRICH KADETT Österreich-Ungarische Armee
SCHREIBER OSKAR KADETT Österreich-Ungarische Armee
NEDĚLKA KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SERČUK KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FRITZ JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BARTIK OTTO JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TARLIK RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KLIMOVIČ JAKOB LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHMIED KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
OBERENZER ALOIS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BURGHARDT JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RADA MARTIN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
EBERMANN JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ISEL ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HUBER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KUGLER GUSTAV LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SANTIN ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STAGL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SEVERA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HAUSLEITHNER JOSEF MICHAEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MEISL GEORG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHÖGGER AUGUST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HIMMER ANTON GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
GREINER LEOPOLD ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KLIKA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TITZE JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STEIZER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BAIERL SEBASTIAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BEISSER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BRAUN ADOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHRAMM JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
POVOLNY JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
HIRIS WILHELM SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHROMEČEK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STEIGBERGER OTTO SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PIEKIELLO ALOIS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FILIPEK MORITZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KEIL JULIUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEUBRAND JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
EGERER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TRUNNER ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MALUSKA EDUARD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KEBERT OSKAR SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PETER GOTTFRIED SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JAROŠ ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HURTL WILHELM ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
VLADIK KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZEDNIK JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GLOTTER JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BACH KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HUBER MICHAEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MAYERHOFER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SLABA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BAUER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KREIL LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BÖHM JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRUG FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRASNY JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STELEK ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GRASSL KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HOLZMANN KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TAUSCHER LUDWIG KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KOCANDA JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LANGREITHER LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PECHEK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ROIDL HUGO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHRAMBOR LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHLOR FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LITSCHAUER LEOPOLD FRIEDR. SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HRUZA FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOWAREK KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JANISCH RUDOLF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
FELSNER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PRAX FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PINKAVA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŠUBERT JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TELICH JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HORAČEK WENZEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHYTKA FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZBOŘIL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JELINEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUDIN FRANZ FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
OPATRIL KARL Österreich-Ungarische Armee
SCHAUBAUER JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MARX MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HUDEČEK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BUBACH KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TOMAŠTIK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZLÁMAL FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHLEMMER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HUBAČEK VON FRANZ FÄNHRICH Österreich-Ungarische Armee
SMEJKAL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KREJČI VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KVÁČ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŠANFRUČEK JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PONIKLÝ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PADOUREK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MÁČEK FRIEDRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BREČKA HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOUZÁK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHOVANEC WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZLESÁK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OLIŠAR WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KNOBLOCH EBERHARDT SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ROZMAN MATHIAS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRAJEWSKI JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PAVEL RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KIRSCHNER WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŘEZÁČ JOSEF OFFIZIER D. Österreich-Ungarische Armee
TILL FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BUCHTA FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SALOMON LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VOLNNHOFER LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MUNDSPERGER JOHANN GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
HONZIK ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STIX FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JEŘABEK JOHANN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
RAUER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STEINER KARL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 5
Österreich-Ungarische Armee 72