Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205100-004
315
164
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do krzyża łacińskiego i ogrodzony płotem z drewnianych sztachet łączących kamienne słupy, nakryte gontowym daszkiem i zwieńczone małym krzyżem łacińskim.. Wejście znajduje się od strony północno-wschodniej. Zamykane jest drewnianymi, dwuskrzydłowymi wrotamii, na którym rozciągnięta jest półkolista draewniana pergola, zwieńczona małym krzyżem.. Główny element cmentarz to dwudziestometrowa, dwukondygnacyjna, kamienna wieża stojąca na kamiennym tarasie. Nakryta jest wysokim gontowym dachem zwieńczonym żelaznym krzyżem. Na czterech elewacjach górnej kondygnacji umieszczone są drewniane krzyże łacińskie. Na północnej, wschodniej i południowej elewacji kondygnacji dolnej umieszczone są żeliwne tablice z inskrypcjami:

“IN REINER HÖHE DUFT UND GLANZ,
UMGRÜNT VON DER FREIEN BERGE KRANZ
MIT DEM FEINDE GESCHORT DEN SIE BEZWANGEN
SIND DES KAISERS SOLDATEN ZUR RUH GEGANGEN
NEUNHUNERT SECHZEHN”

“ZU EHREN SEINER HIER BESTATTETEN 167 HELDENSÖHNE HAT DAS DANKBARE VATERLAND DIESIEN FRIEDHOF ERBAUT”

“IN DIESER HEISS UMSTRITTENEN ERDE
HABEN 135 RUSSISCHE SOLDATEN – IHR GRAB GEFUNDEN”

Mogiły ujęte są w kamienne obramowania i oznaczone drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi, nakrytymi daszkiem. Na krzyżach znajdują się owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 164 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 148 rosyjskiej oraz 3 osoby, których przynależności armijnej nie ustalono.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 55-168 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 43, GW 62 s. 39. (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.54-55.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 321-326.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 116-117.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 36-37.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MATZEK FRANZ KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
BRÜNNLER EDUARD KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KIKELY LORENZ ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MOLEK WLADISLAUS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SVAČINA KARL ERSATZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LEVA SEBASTIAN ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
HOLZWARTH HERMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HROMEK GEORG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŠIK FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
HERRMANN FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
POHANKA KONSTANTIN LANDSTURMMANN KANONIER Österreich-Ungarische Armee
ISIBSCHENKO IWAN INFANTERIST Russische Armee
TKADLEC JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
AMBROŹ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DUBSKÝ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
IVÁNEK ALOIS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TRTEK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JANIČEK WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LIEBSCHER WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DILG EDMUND SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SKERJANC MARTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOZOLE JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
AJDNIK MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ČARGO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GALUN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
IEREB JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUPŠE FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PUTIGNA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAGELJ GASPAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRDINA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUPŠE ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PLANINC LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PESJAK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
URBANČIČ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIHELIN WILHELM KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ZABERLOŽNIK MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOJČ JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VROZINC MICHAEL RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOTNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUTSCHER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GULJA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOSTAJNŠEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLANČNIK FERDINAND LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MEDVED JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MRUVLAK THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MĄSIL RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAVLIČ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SPAN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SNOVRŠNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SEDEJ JANES LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POHLE FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TERŠEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TURK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FRANGESCH MIRKO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MALGAJ II JOSEF ERSATZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
STEPHARNIK FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
FILIPIČ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRENZENBACHER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LIPAR ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LORENZI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WASCHEL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
URŠIC ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOZIČ FELIX KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MERŠNIK JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
METLIČAR FRANZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
OCVIRK JAKOB ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
URBANČIČ JSOEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOPOLOVEC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REIH KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GORJUP JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GORJANC ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SENEGAČNIK AUGUST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROŽMAN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZALOKAR DOMINIKUS ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
STERTILKA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WACHTER ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SPEGLIČ JAKOB FAHRSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
BRATINA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CIGLAR JOHANN INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
IAZBEC ANTON ERSARZ RESERVIST HORNIST Österreich-Ungarische Armee
LEGVART VIKTOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUZER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROLLER JULIUS HAUPTMANN Österreich-Ungarische Armee
ROUS RAIMUND LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
GALLY JOHANN HAUPTMANN Österreich-Ungarische Armee
JANISCH JULIUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MARTINEK AUGUST ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
FOERSTER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HICKEL LERENZ ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SKŘIVÁNEK ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MEŠIČEK HUBERT ERSATZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
JURAJDA FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KASER BOHUMIL KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
SEFČIK ALEXANDER SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KANIA PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOMAČIČ I. INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BERAN FRANZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SCHAUNA JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SEDLAČEK EDUARD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BABUDA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETERKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HANAK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TAJZLER JOHANN ERSARZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
POSPICHAL ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VYBIRAL JOSEF ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
ONDERKA RUDOLF ERSTAZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LOUČKA FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
NÉMEČIK FLORIAN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RIČANEK PETER SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HANDA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LOUBAL OSKAR LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BOBČIK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CYPRIR FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MALINA STANISLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VEČERKA JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MILČAK LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
UHLIŔ STANISLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BALAJA ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MAZÁČ JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VOJVADIK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PLANER ANTON TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
RUPRET VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOBIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOHINEC MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIKL JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SMODIŠ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOVAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LOZEJ RAFAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIERZDOVNIK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BLAGOVIČ ALOIS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MASTNAK ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRAJUHA BOŻO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
IAKULIN JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZNIDARŠIČ FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOGU BLAS ERSATZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PRCAN MARTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STERDIŠIČ PETER ERSATZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LUŽAR KARL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOVAK HEINRICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SITER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRABNER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HUBER RICHARD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHULZ GEORG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WESTMERMAYER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZIMMERMANN RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TRUNNER ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STEURER ULRICH SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GABRIEL ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEUBAUER AUGUST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WEGSCHEIDER LUDWIG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KROPF FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DWORŠAK ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRIMMEL LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
OTRUBA ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KAINZ RICHARD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WIESER KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HRDLICKA OTTO SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WEINHANDEL ANTON KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
POTZINGER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOCK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIŠKOL ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRUMMER FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
WAGNER PETER ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TALAB RUDOLF ERSATZ RESERVIST PIONIER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 147
Österreich-Ungarische Armee 1
3