Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205100-005
126
10
Mogiła założona jest na planie prostokąta i otoczona niskim kamiennym murem. W narożnikach i na dłuższych odcinkach ogrodzenia znajduje się 8 sześciennych brył z wyprofilowanym krzyżem greckim. W linii ogrodzenia od strony południowo-zachodniej stoją dwa nakryte dwuspadowym gontowym daszkiem drewniane krzyże: łaciński i lotaryński.

Na krzyżach umieszczone są okrągłe, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Przed mogiłą ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna, ufundowana przez Powiat Gorlicki.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 169-195 (plany, projekt, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 54-55.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 321-327.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 117.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 37.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
HASSLER JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
REJC JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROSSI ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VAGRIN PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GUTTMANN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
AŠKO MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NINAUS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOLF BRUNO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHABL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PUKSCHITSCH MATHIAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 8
Russische Armee 108