Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205100-006
136
36
Cmentarz założony jest na planie krzyża i otoczony niskim murem szańcowym z nieociosanych kamieni. Znajdujące się od południa wejście pierwotnie zamknięte było jednoskrzydłową drewnianą furtką. Na wprost wejścia w północnej części ogrodzenia znajduje się zwieńczony krzyżem zrekonstruowanym w 2016 r. kamienna piramida, głaz z napisem:

„DIES IST DAS HEIL DAS DIESER KRIEG
UNS BOT AUS TAUSEND UNGEAHNTEN QUELLEN STIEGEN
UNS KRÄFTE AUF IN AUGENBLICK DER NOT
LASST DIE BEWÄHRTEN NIMMER MEHR VERSIEGEN
UND WELTEN FRÜHLING BLÜHT AUS UNSEREM TOD”.

Na szczycie piramidy ustawiony jest wysoki drewniany krzyż o ramionach i szczycie nakrytych gontowym daszkiem i dolnej belce złożonej z pięciu segmentów o różnych wymiarach.

U wezgłowi mogił znajdują się drewniane krzyże belkowe łacińskie i lotaryńskie z daszkami na krawędziach ramion. Na krzyżach umieszczone są emaliowane prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W obrębie cmentarza znajduje się 28 grobów pojedynczych, 6 rzędowych i 4 zbiorowe. Pochowano tu 60 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 76 rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 100 poległych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1251-1312, 1369 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 31. (fotografia - stan pierwotny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 40-41
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 355-357.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 123-124.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 46.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KRATOCHWIL JOSEF FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
BRUSCH KARL OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
AFFAGARY FÜRGHI INFANTERIST Russische Armee
PRIMORANO MARKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TICA IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRKOVIC IWAN GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ŠEREMET MATA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RADANOVIĆ MILA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MISIĆ IVO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MILIĆ BOŻO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RADANOWIĆ TOMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SARAVANJA TOMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VASIĆ SIMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LANGE FRANZ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
POKORNY ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BUCHELT FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SUCHY ISTVAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BIELENDA ADALBERT JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SEMLANICH PAWEL INFANTERIST Russische Armee
PEHAČEK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHNEIDER HEINRICH SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MAZAČ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZIMMERMANN FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HRANDA WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SAUHE GUSTAV SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CERNÝ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEZDARA ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BIEGEL GUSTAV SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FIODOROW JOSEF INFANTERIST Russische Armee
BENEŠ EMANUEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WANDER RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KLINGER ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEUMANN FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DVOŘAK ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KŘIVOHLÁVEK JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KUNERT GUSTAV LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 27
Russische Armee 73