Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205100-007
80
56
Cmentarz znajduje się na południowo-zachodnim zboczu Magury Małastowskiej. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony murem kamiennym. Ne zewnętrznej stronie muru znajduje się tablica z informacją o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Magurycz w latach 2007-2008 .Wejście usytuowane jest od strony południowo-wschodniej. Głównym element cmentarza to usytuowana w linii ogrodzenia ściana pomnikowa z osadzonym w niej kamiennym krzyżem.
 
U jego podstawy znajduje się kamienna płyta z inskrypcją w języku niemieckim:

„WOLLT IHR DIE HEIMGEGANGEN HELDEN EHREN
SCHENKT EUER HERZ DER ERDE DIE SIE DECKT”

Kopce mogilne są wyłożone z kamieniami. U ich wezgłowi stoją kamienne głazy. Na cmentarzu znajduje się jeden nietypowy kamienny nagrobek w formie krzyża łacińskiego z pasyjką, osadzonego na wysokim postumencie (pochodzącego z lat powojennych) z napisem:

„Ing. Emil z Obereigneru nar. Lazne Podebrady 1883 padl 1915”

Na cmentarzu znajduje się 17 grobów zbiorowych i jeden pojedynczy. Pochowano tu 60 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 20 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1313-1367.(projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 32-33. (fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 40-41.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s.359-361
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 124.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 46.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ŠVEC JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŠRAJEK JAROSLAUS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BOKAŁO ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ANTON STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOLNY JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OTRUBA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOLÁŘ ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRECICHWOST MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOLNY JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIKORA PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAMICA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BISKUP JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BATKO ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RZEPKO LUDWIG KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
RAPACZ SIMON ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HUDZIK RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIECUCH ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAWALER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIRKL LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LIEBMANN JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STRAHSMEIER ALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÖBERLE JOHANN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BAIERLE LEOPOLD ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BERGMANN JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PRUSA JULIAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOHUT THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOHUT DMYTRO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MASNY ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WINTER OTTOKAR ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DURAJCZYK AUGUST EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Österreich-Ungarische Armee
SCHWAB JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HAVELKA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ISMANN LEIB INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOLLITZER FLORIAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JIRMAN ROMAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MATYAS VRATISLAUS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŁOPOUN JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ADLER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
POPELKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KARAGA JABLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HUSEJNAGIĆ CAMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DELIĆ CAMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PEHAR ILIJA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUSTURIĆ JUSUF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SPREMO LUKA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOTO JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GJUKIĆ HAKIJA GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
FUCHS JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ANGST ADOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VESELÝ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHWIND OSKAR SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRITZ LORENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRUDZ MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHENK MAX LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
OBEREIGNER V. EMIL LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
MICHALSKI V. THADDÄUS FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 4
Russische Armee 20