Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205100-008
210
35
Cmentarz znajduje się na zboczu góry Jaworzynka. Zbudowany jest na planie symetrycznego ośmioboku i otoczony od strony zachodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami z czterospadowym, gontowym, zwieńczonym krzyżem greckim daszkiem, połączonymi drewnianym sztachetowym płotem. Od strony wschodniej znajduje się brama złożona z dwóch kamiennych słupów połączonych gontowym daszkiem.

Głównym elementem cmentarza jest trójdzielna ściana pomnikowa wbudowana w zachodnią część ogrodzenia. Składa się z dwóch podwyższonych odcinków muru i dwóch słupów, nakrytych trzema gontowymi daszkami z małymi drewnianymi krzyżami greckimi. Na najwyższym daszku umieszczony jest drewniany krzyż z kratownicą, nakryty ozdobnym blaszanym zadaszeniem opadającym na zwieńczone greckimi krzyżykami zakończenia gontowego daszku.

W ścianie pomnikową są wmurowane dwa kamienie z inskrypcjami w języku niemieckim:

„PREISET GOTT AUS DEN UNSCHEIN-/BAREN BAUSSTEINEN/ UNSERER LEBEN"

„HAT ER DAS/ WUNDERBARE SIEGES/ MAL DES VATERLANDES/ AUFGERICHTET"

 Przed pomnikiem znajduje się wąski dwustopniowy taras kamienny z dwoma kamiennymi ławami.

W 7 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 74 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 136 rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 125-245 (projekty, plany, wykazy i karty ewidencyjne pochowanych), GW 61 s. 17, GW 62 s. 37. (fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 51-52.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s.329-330.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 116.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 37.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
CINCELLI ANDREA GLOV. JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BENEDIKTER VALENTIN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BAUER BERNHARDT LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FINAROLLI GIOVANNI FRAN. JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FIEGL REIHARDT JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GMEINER AUGUST LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GEIR FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HÄMMERLE FERDINAND JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KECKEIS RAJMUND LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HEIM XAVER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KOPFLER FRANZ PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
KONZETT KARL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KÖNIG FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MOSER OTTO LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
METZLER LEOPOLD LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MAIR PAUL ALEXANDER EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
OBERAIGNER ANTON ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
PANZHAUSER ADOLF LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SAXER FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
STEINER JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SNIOLA ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SCHWARZ ALOIS LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TRAGUST HERMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TELCH PAOLO GIACOMO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
OREHOVEC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RUSCH JOHANN ZUGSFÜHRER TITULAR OBERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
LECHLEITNER BURKHARD UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
FREHAR ANTON FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
FEHRERBERGER HEINRICH FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
STEPPES WALTER KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
RANACHER JOSEF KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
PODKORITNIK JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PRUSIAK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRINOVAR FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STEINBERGER MARKUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 39
Russische Armee 136