Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205100-010
59
46
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony od południa drewnianą balustradą rozciągniętą między betonowymi i kamiennymi słupami, a z pozostałych stron – murem kamiennym z betonową nakrywą.. Główny akcent architektoniczny cmentarza to krzyż wysoki drewniany krzyż nakryty półkolistym ozdobnym zadaszeniem z blachy. Posadowiony jest po zewnętrznej stronie odcinka muru na postumencie z kamiennych ciosów i betonowej nakrywy. Po lewej stronie krzyża znajduje się pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki i wejście zamykane jednoskrzydłową drewniana furtką.

Groby oznaczone są prostymi drewnianymi łacińskim z półkolistym zadaszeniem z blachy i emaliowaną tabliczką z informacjami o pochowanych.

W obrębie cmentarza znajduje się również betonowy zabytkowy, zwieńczony małym krzyżem maltańskim drogowskaz z inskrypcją: "KRIEGERFRIEDHOF/ CMENTARZ WOJENNY/ No 57"

W 45 mogiłach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 46 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 13 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 17-75 (plany, projekt krzyża i ogrodzenia, wykazy pochowanych).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 123.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 352-353.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 45.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 71.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BREŽNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MELINK ROCHUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ABRAM FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROBINŠAK MARTIN LANDSTURMMANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
HOSPERGER ALOIS FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
MATEJČIČ ERWIN LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
FEUERSTEIN FIDEL KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
MAJCEN ALEXANDER ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REISENHOFER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LUKMANN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
INKRET ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REJIC LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAYER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
EGGER JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SCHÜLLER KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WIZINGER KARL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SEGAT ROMAN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SCHILLER PAUL FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
MILLNER ALBERT LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
HOLZGRUBER JOHANN KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
PAPP JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SANTONI PIETRO ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CONCI FELIXE JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DELAZER BATTA JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ZAKOUŠEK JOHANN ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
PFALTZ ADOLF LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DELLAGIACOMO MICHELE JÄGER Österreich-Ungarische Armee
STEFANČIČ ANDRÁ KANONIER Österreich-Ungarische Armee
PUST PETER PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
MASTNAK LUDWIG UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HEVER ALEXANDER KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
DERLER FLORIAN UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SCHNÖLL JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GORŠE JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WEISSENBACHER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAHUT PETRO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOREN FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LAVRIČ FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FRASICIK FIODOR ILJA INFANTERIST Russische Armee
SUCHAEW PAUL DRAGON Russische Armee
DEMEL ANDREAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MOZET FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
JUSTINEK METHOD LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TOMŠIČ ANDREAS PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MACELA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TUREK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 11
Österreich-Ungarische Armee 2