Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205100-013
54
30
Cmentarz założony jest na planie koła i otoczony kamiennym murem szańcowym. Znajdująca się od strony północnej brama, złożona z dwóch kamiennych słupów połączonych gontowym daszkiem i zamykana dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi kompleks pięciu kamienno-drewnianych, krytych gontem i zwieńczonych krzyżami z zadaszeniem z blachy wież. Na przedniej ścianie cokołu środkowej wieży wbudowana została tablica z wyrytym krzyżem maltańskim i napisem:
 
„Klagt nicht daß unser Grab der Sturm umheult
Auf dieser einsam menschenfern Höhe,
Hier sind dem Ruf der Ewigkeit wir näher,
Und früher wirft allmorgendlich die Sonne
Ihr Purpurbahrtuch leuchtend über uns.”

Groby ujęte w kamienne obramowanie oznaczone są drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi o ramionach nakrytych gontowym daszkiem. Na krzyżach zamontowane są prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 20 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 42 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 12 z rosyjskiej.

W latach 2007-20016 wykonana została rekonstrukcja pięciu wież, a w 2017 r. wykonany został remont ogrodzenia i odtworzenie bramy.
 
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 65-121 (projekty, plany, wykazy pochowanych),
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/8447 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 48-49.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 339-340.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 119-120.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 40.
  • Ratujmy cmentarz na Rotundzie, "Płaj", T. 24. 2002, s. 195-198.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ZERHOFER ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GROSSLERCHER PHILLIP EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
SRBEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOŠIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MACHAČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VOZYLKA EDUARD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KIRCHMAIER NORBERT LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HYKL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DIECHTL THOMAS LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
RAMBOUŠEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRUPKA ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KERSCHBAUM JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BISCHOF ALFRED PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
PIFFER MAXIMUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GRABHER GEBHART ERSATZ RESERVIST TITULAR UNTER JAGER Österreich-Ungarische Armee
REITER ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VOGL ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WACHA RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŠEDINA JAROSLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LITSCHAUER LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
THANNER MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MEDWEDJEW JEFIM Österreich-Ungarische Armee
POLESZCZUK SAWELY Österreich-Ungarische Armee
OGÓRCOW PIOTR Österreich-Ungarische Armee
BERGMAIER HEINRICH INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BROSCH EDUARD LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BUŠTIK KARL OFFIZIERDIENSTBOTE Österreich-Ungarische Armee
NEUGSCHWERTNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HOFER KARL KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
RAJNER KARL LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 12
Österreich-Ungarische Armee 12