Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-003
129
19
Cmentarz założony jest na planie dziesięcioboku i otoczony od północnej strony niskim murem z piaskowca, a z pozostałych stron – betonowymi słupkami połączonymi drutem kolczastym. Obszar cmentarza podzielony jest na dwa tarasy. Jego główny element stanowi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem pokrytym blachą.

Obramowane kamieniem z piaskowca groby mają układ rzędowy, niesymetryczny. Oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:

Obramowane kamieniem z piaskowca groby mają układ rzędowy, niesymetryczny. Oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:

– żeliwnych krzyżami łacińskimi z datą 1915,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 19 grobach zbiorowych i 12 pojedynczych pochowano 48 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 81 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 1219-1248 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 389-390.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 152.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 80.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KLIER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STEINBACH VINZENZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FLIEGER JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KAUFMANN WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KIEGNER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZIMMER KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
ROTMEIER [ROTMAIER] FERDINAND EMANUEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KUTTNER ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BRAUN JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KUČERA KARL FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
PITTNER LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOPEC JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CISON FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SAFRANOW PAWEL Russische Armee
SPYRINA BORIS IWAN Russische Armee
KOROWAJEW ALEKSIEJ INFANTERIST Russische Armee
PRAKUDIN FIODOR Russische Armee
DIAKOW KUZMA Russische Armee
WOROZEJKIN NIKOLAJ Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 35
Russische Armee 75