Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-004
377
29
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta z wyłomem w kształcie trapezu od strony połnocno-wschodniej. Od frontu ogrodzony jest kamiennymi słupami połączony parami drewnianych bali, nakrytych dwuspadowym gontowym daszkiem, od południa graniczy z starym cmentarzem wiejskim ogrodzonym drewnianymi słupami połączonymi parami dłużyc. Z pozostałych stron nie posiada ogrodzenia.

Drewniana brama nakryta dwuspadowym daszkiem, znajdująca się od strony północno-wschodniej, zamykana jest dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami, zwieńczonymi motywem krzyża greckiego. Po prawej stronie bramy na ogrodzeniu znajduje się tablica zawierająca podstawowe informacje o cmentarzu i remoncie w 1998 r.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński, nakryty dwuspadowym zadaszeniem, ustawionym na podstawie z kamiennych bloków, w którą wmurowana jest tablica z inskrypcją:

„WIR WAREN FRUCHT NUN SIND WIR SAAT GEWORBEN
ZUM TAUSEND FÄLTIGEM BLÜHN”.

Groby mają układ rzędowy Oznaczone są drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi z dwuspadowym daszkiem.

W 7 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 62 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 315 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 617 (plan cmentarza, rzut ogrodzenia, rysunki techniczne detali, s. 593-641 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 19 (stan pierwotny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 343-344.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 121.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 42.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
JARH MARTIN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
STEFANIENKO MIRON INFANTERIST Russische Armee
SZCZYNIEWSKI LEUTNANT Russische Armee
ZMANČIČ V.KERVIŠEK MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAUSBAUM OTTO Österreich-Ungarische Armee
PRELEC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROIKO FRANZ ROBERT LANDSTURMMANN GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KOVAČIČ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TERASCH LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLADNIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NEMEC ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ČEPUŠ MATTHIAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PUČNIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ABRAM ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
IVNIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PODLEGAR ZLATKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STEPIŠNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CENCELJ GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VRÁNA IGNATZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VIRANT FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PODRIŽNIK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETEK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHWEIGER JOHANN INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
CIUK BARTHOLOMÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SKUHALA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PREAC ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ČECOVNIK ALOIS L. INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
IWANOWICZ IWAN LEUTNANT Russische Armee
BESSARABOW PIOTR ANDREJEW FEUERWERKER Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 37
Russische Armee 311