Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-007
153
24
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony z trzech stron drewnianym sztachetowym płotem, a od północy niskim, kamiennym murem. Znajdujące się w południowej części ogrodzenia, ujęte w dwa kamienne słupy wejście zamykają dwuskrzydłowe drewniane wrota. Na słupie po lewej stronie od wejścia umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i przeprowadzonym w 1998 r. remoncie.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion, umieszczony na niskim postumencie z kamiennych bloków z wmurowaną tablicą z inskrypcją

„DER KRIEG REISST NIEDER – DER KRIEG BAUT AUF”
Po prawej stronie postumentu znajduje kamienny kubik z wyprofilowanym krzyżem greckim na każdej ze ścian. Pierwotnie znajdowała się tu ściana pomnikowa.

Groby są oznaczone drewnianymi krzyżami z tarczą na skrzyżowaniu ramion, na której umieszczone są okrągłe emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 3 grobach zbiorowych i 22 pojedynczych pochowano 54 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 99 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 283-383 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 71.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 319-320.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 115-116.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 35.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SOLIWARZ FRANZ Österreich-Ungarische Armee
PUMMER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PORSALONIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FAUSTER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOCBEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POTAN LUDWIG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KREJČI THOMAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GOTTLIEB KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LOSCHÜTZKY FRIEDRICH LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
URBANEC ANTON ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ČERVENÝ JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOKOUN KARL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SORDA JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LENGAL ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ODVÁRKA GOTTLOB LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PROKESCH PAUL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BENESCH LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WITHELM LUDWIG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PAÁR JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOCH FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VODIŠEK JOSEF RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
JEVŠENAK ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CAJNKO FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRKAN ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 30
Russische Armee 99