Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-008
174
138
Cmentarz znajduje się na Przełęczy Małastowskiej, w pobliżu drogi Gorlice-Konieczna. Zbudowany został na planie dwunastoboku, w miejscu stanowisk bojowych z maja 1915. Otoczony jest ogrodzeniem z nakrytych gontowym daszkiem drewnianych bali ułożonych podstawie z kamiennych bloków. Znajdujące się od strony zachodniej i nakryte dwuspadowym dachem wejście, pierwotnie zamknięte było dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Przy wejściu ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki oraz tablica „Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej".

Główny element cmentarza stanowi, usytuowana przy wschodnim ogrodzeniu, wysoka na 9,5 m, zbudowana na planie prostokąta kaplica. Jej ściany pokryte są gontem. Górną część budowli stanowi zakończona dwuspadowa kratownica w niszą w kształcie trapezu, w której umieszczony jest obraz przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, namalowany przez Adolfa Kašpara. Niżej znajduje się tablica z napisem:

„BLEIB EINGEDENK IN EURES GLÜCKES TAGEN, / DAß DIESER GRUND VON HEIßEM KAMPF GEGLÜHT, / DAß TODESWUNDEN TAUSENDE GETRAGEN, / DAMIT DER SONNE SEGEN EUCH EMBLÜHT“

Groby są rozmieszczone w rzędach, symetrycznie względem głównej alei. Mają betonowe lub kamienne obramowania. Nagrobki mają formę:

– małych betonowych steli z prostokątnymi emaliowanymi tablicami,
– drewnianych krzyży łacińskich (w tym dwóch dużych) z dwuspadowym daszkiem i emaliowanymi tabliczkami w kształcie trapezu
– drewnianej macewy z emaliowaną tabliczką imienną.

Przed kaplicą na grobach zbiorowych ustawione są dwa duże drewniane krzyże, podczas gdy pierwotnie stały tu cztery.

W 4 grobach zbiorowych i 63 pojedynczych pochowano 174 żołnierzy armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 793-876 (plany, projekty pomnika i krzyży, wykazy pochowanych) GW 40, s. 505 (plan cmentarza), GW 61 s. 34-35 (fotografie archiwalne).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowej, sygn. 3/1/0/9/3696/1 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 38-39.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 362-366.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 48.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ANDRUCHIN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BERWECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GAWRILOVICS SVETOSTAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CSIGLAN MIHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LINEK WILMOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HATAŁA MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JAGUSIAK BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SEBEN JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KORAP HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KULYINGER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIELNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ORKUSZ IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RYZIKI IGNATZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POTOCZNY AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZANTAI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STANCZUL GAVOJEW LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BEREZOWIEC JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EKES ADAM LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CIURLA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LESIÓW MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KARA FERENC LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JUSKO BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HRYCZAK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GAZDIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GUBAN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLIPIEC PAWŁO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROHOW JAREMA INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RYDUCHA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POHARECKI SEMKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MILESEV IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VALLO ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOJCZUK ONUFRY INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MERKA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHEIBER HEINRICH FRANZ FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
PAVLIK JOSEF ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
STEHNO JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MAJOR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWOBODA ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
REMIŠ JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JANICH MAX SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WEBER ADOLF JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GAU ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HOLAS JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SILER ALFRED SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PŠENIČKA ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MACHAČEK ALOIS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BLAŽA FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SÁDLO WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HORYNA WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WORM HERMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ELBERS WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KLONDA VINZENZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VESELÝ FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRAUSE ANTON JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHMIDT EMIL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ČERMÁK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SVOBODA ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DANIČEK JOSEF RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BRUNSCH RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZARUBA FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KUBELKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FEDOROWICZ BASIL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HARTMANN ERNST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LOČKER KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RICHTER TOBIAS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BOCHNIAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BENEDYK LAJOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUNZELMANN JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAERTER MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KARNIAN PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POPALCNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KIRCZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LAHA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PANIUSZ NYKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OCSENAD JULIUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTYNOWICZ SIMON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIHULKA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOLENEC, DR. RUDOLF LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
ŠELE ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
VACHULKA MATHIAS LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
MACH KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GOLDEREICH DAVID LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WEISS ROBERT SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOLOC JAROSLAUS ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BULIŘ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SPATENKA KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RENGER ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRIEDRICH HUGO RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HILLER JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SEBREIN RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KALOUS ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BENDA JOSEF ERSATZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BALUSZKA PETRO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZACHER FERENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUCZKO STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WASTL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETRICKI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOFFMANN RUPERT OFFIZIER D. Österreich-Ungarische Armee
ŠMEJKAL FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GRUNTOVÁD MATHIAS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WEBER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KREM JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ALBRECHT GUSTAV ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
RABANSKY ANDREAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BLATTMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PACHOTA JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WANYLOVSKY JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ALWEIS OSIAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CZIGANKO STEFAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
OTRICZA GYÖRGY Österreich-Ungarische Armee
SCHNÜRER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JOVANOVICS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VRABEC FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZVEŘINA FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIECAK JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ALTRICHTER JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WNUK JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KUCZEJ MATTHÄUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BROD MENDEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
JANYSCH HERMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BARLIK PAUL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BRACSOK ANDREAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
COKAN DYMITR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KIT GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
AMBRISCKO MICHAEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
REINLÄNDER ROMAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHNEIDER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BACHLEDA STEFAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MICHALEK [MICHALIK] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GOLDHAMMER MARKUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
NETIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHWERTNER ADOLF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
DÜRRER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOŚ JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GUTMANN JAKOB JÄGER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 36