Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-009
114
33
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego, niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony drewnianym sztachetowym płotem z wejściem od strony północnej, ujętym w dwa niskie betonowe słupy, zamykanym jednoskrzydłową drewnianą furtką. Po lewej stronie wejścia znajduje się wysoki betonowy blok.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem pokrytym blachą.

Mogiły są ujęte w kamienne obramowania i oznaczone nagrobkami w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– krzyży z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami,
– krzyży lotaryńskich z prętów o rozszerzonych zakończeniach ramion,
– niskich betonowych stel.

 W 14 grobach zbiorowych i 25 pojedynczych pochowano 85 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 29 z rosyjskiej. Cmentarz z upływem czasu uległ daleko posuniętej degradacji. Wykonany w latach 2005-2006 remont częściowo przywrócił mu pierwotny wygląd.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1179-1212 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 138.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 373-374.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 148.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 77.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
TEČIČ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MANIGODA GJORDJO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TUČIČ MIKO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARBARIČ PERO GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
WASYLENKO PORFIRY INFANTERIST Russische Armee
KOWAL JAKOB INFANTERIST Russische Armee
KOZOMORA LUKA INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KARAGA SABLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NIKOLIĆ MARKO ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
TEKLIĆ IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PUJLIĆ MIRKO ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
PRANJIĆ MARYAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SRNA KISTO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RADMANN ANTE LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GJURAN NIKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BAŠIČ FARLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RADIĆ MARKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAŠTALIĆ MURAT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRKAN MUHO KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GELO ILIJA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARELJA JOZO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PERIZA NIKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CUZUS JVOO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GAZIĆ STEVAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SUNJKO MITAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HONZO MEHO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DIADENKO LEONTI KORPORAL Russische Armee
BORDIUK STANISLAW INFANTERIST Russische Armee
CZERKACZEW IWAN INFANTERIST Russische Armee
ZUZAWEL STEFAN INFANTERIST Russische Armee
KUSZMYN TEODOR INFANTERIST Russische Armee
BLAHODOROW ANDREAS INFANTERIST Russische Armee
CHORTYNOW IWAN INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 61
Russische Armee 20