Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-010
127
85
Cmentarz znajduje się w lesie na zboczu góry Kornuta. Zbudowany jest na planie zbliżonym do krzyża greckiego i ogrodzony na dwóch odcinkach od strony zachodniej kamiennymi słupami połączonymi parami metalowych rur, a z pozostałych stron – pełnym murem kamiennym. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamyka drewniana furtka. Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Mogiły są ułożone symetrycznie względem alei głównej. Na cmentarzu występują nagrobki w formie:

– krzyży żeliwnych z datą „1915”,
– krzyży żeliwnych z tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– niskich betonowych stel z prostokątną emaliowaną tabliczką.

Krzyże nagrobne osadzone są na betonowych cokołach z owalnymi emaliowanymi tabliczkami, zawierającymi informacje o pochowanych.
 
W 22 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 111 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 15 z rosyjskiej oraz jedną osobę o nieustalonej przynależności armijnej. Cmentarz był remontowany w latach 2003-2004. Obecne rozmieszczenie nagrobków różni się od pierwotnego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 843-878 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 378-380.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 150.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 78.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
GRUND RICHARD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WEBER GEORG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DAHSL FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KLUG KONRAD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHMÖLZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BUDA JOHANN LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
CHARCHUT ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KYKAL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHMIED FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FERSCHEL JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
REISS IGNATZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HANNAKAMPF JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHINDLER RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HOFFMANN KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PRINZ EMMERICH SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GANSTER ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MYCAK BASIL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHOMYN NIKOLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FLOCH JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TOMAIDES ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
OLEJNYK MICHAEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
POHONYCZ PAUL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NALBORCZYK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STRUCZALIN SALOMON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUTIL ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SZPUNAR LADISLAUS LANDSTURMMANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MALSKI FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MÜLLNER R. JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SMID FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZAHALKA MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TEMPLER JOSEF ARON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STANEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BEDNAŘIK LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KIELARECKI PAUL ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
LORENZ LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DZIUBEK STANISLAUS LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
PUSA FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHATZMANN JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JURUSCH KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PROCHAZKA ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SOUKUP WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOWAL PETER SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KREJČI FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHABAL NIKOLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VLK ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SENKYŘ GOTTLIEB SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHIESSEL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
OBLUSTIL FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRAUS RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DADEJ ANDREAS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZASMETA ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PETROW EUSTACH SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRIEDEL VIKTOR SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CZMAL JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRAUS LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KAŹMIERCZYK VALENTIN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SOBKOWICZ GEORG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PRISCHING RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHÜRRER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PADIAK JOHANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
REINSPERGER JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PELECH JULIAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JUST JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GELBER CHAIM LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
EMS PHILIPP LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WASYLOW FEDOR LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STUDENY MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KAULFUSS HUGO OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KARBOWCZYK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RASZCZUK JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RATH OSTROV SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TEICHEL OSIAS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MASZTALER DEMETER SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STASTNY RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
PIASECKI JAKOB SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TÜRK KARL MAX LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SPERBER ERNST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
JACZUKO STANISLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ROZMITALSKI FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LOJEK STANISLAUS KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
MÜHLBAUER KARL LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOET N. INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRUSZKO DIMITR INFANTERIST Russische Armee
FIJALEK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PAL PETRO
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 28
Russische Armee 14