Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-011
45
18
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętym jednym narożu i ogrodzony kamiennym murem z betonową nakrywą. Do wejścia znajdującego się od strony południowej prowadzą betonowe schody. Przed cmentarzem ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki. Druga tablica z informacjami o obiekcie i remoncie z 1992 r. znajduje się na murze, po prawej stronie od wejścia.
 Główny element cmentarza stanowi wysoki, masywny krzyż z kamiennych bloków na dwustopniowym cokole.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915",
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.

W 8 grobach zbiorowych i 9 pojedynczych pochowano 17 żołnierzy z armii niemieckiej i 28 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 919- 935 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 64 (2 fotografie), GW 62 s. 21 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 437-438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 160-161.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 87.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BOJKO IWAN ZUGSFÜHRER Russische Armee
BRENNER KARL LANDWEHRMANN Deutsche Armee
DIETENHÖFER LUDWIG RESERVIST Deutsche Armee
BARCKLHOLTZ ALFRED RESERVIST Deutsche Armee
PÖRTNER WILHELM OFFIZIER Deutsche Armee
RENGERS [REUGERS] GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
RICHTER JULIUS MUSKETIER Deutsche Armee
BRINKMANN WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ALEXANDER WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
SPRENGER ROBERT RESERVIST Deutsche Armee
LOHNER JOHANN INFANTERIST Deutsche Armee
GEPPERT FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
HÄRING THOMAS RESERVIST Deutsche Armee
RUPP EMIL RESERVIST Deutsche Armee
GERICKE MAX MUSKETIER Deutsche Armee
ROSINKE GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
NOWAK LEO RESERVIST Deutsche Armee
ADAMCZAK FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 27