Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-013
83
66
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony od wschodu murem betonowym, a z pozostałych stron betonowymi slupami połączonymi podmurówką i drewnianym płotem. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest jednoskrzydłową, zakończoną trójkątnie, drewnianą furtką z metalowym okuciem. Na betonowym słupie po prawej stronie furtki umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i wykonanym w 1994 r. remoncie.

W wschodniej części ogrodzenia znajduje się ściana pomnikowa z pustą wnęką na tablicę inskrypcyjną. Przed nią, w obramowanej kamieniami kwaterze ustawiony jest wysoki, drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem nakrytym blachą.
Mogiły mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

– krzyży z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami osadzonych na betonowych cokołach,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów osadzonych na betonowych cokołach,
– kamiennych stel z wyrytymi inskrypcjami (dwie z motywem krzyża wpisanego w okrąg, jedna z Gwiazdą Dawida)

W części krzyży z taśmy stalowej zachowały się okrągłe emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
Ponadto na cmentarzu znajdują się pozostałości niezidentyfikowanego cokołu pod krzyż lub pomnika.

W 13 grobach zbiorowych i 40 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 9 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 521-549 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 263.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 391-392.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s..153.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 81.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
FRANKOLA JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ANDREJS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DITĚ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ALT HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOSNER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POSPIŠIL JAKOB INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SPOLEČNY KROPADL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRYCHTA JOHANN RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
VESELY WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOTTWALD GOTTLIEB LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HEINE JOHANN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NACHWALT IGNATZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HDRLIČKA ADALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOFFMAN KARL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
VESELY JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUNDRAT THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RISZAK PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GÜNTNER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PEIL WENZEL FEUERWERKER Österreich-Ungarische Armee
SAMEK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JAHN ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PICKO JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLADEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RÖSEL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VESELY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HIKSTED WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ONTL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BROSNYAK MICHAEL RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOZIOŁ LADISLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NECHANICKY JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŽOČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ANDRYSZYCZYN MICHAEL INFANTERIST Russische Armee
KOSLENKOW PAWLOW INFANTERIST Russische Armee
KOSLOW [KOZŁOW AZANOW] IWAN INFANTERIST Russische Armee
POTIOMKIJ WASILI INFANTERIST Russische Armee
PITAŠ NORBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BÖHM WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOLIK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZWABL LEOPOLD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHWARHA [SCHWARKA] FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STÉPANEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRABEC JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRUHLICH JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ANTENGRUBER JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
STERN PINKAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DVOŘAČEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REIMANN BRUNO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HIMMELFREUNDPOINTNER STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FOLK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KALIČ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ČERNY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOLANEK WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STOLLE JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TUMMA ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARKS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FISCHER VIKTOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FALLUCZ VACLAW INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZIMMER WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZARUBA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EHRLICH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRAZDA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVARNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CHYLIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAGA LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAUL JAKOB INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 4
Österreich-Ungarische Armee 13