Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-016
83
83
Cmentarz zbudowany jest na planie symetrycznego dwunastoboku i otoczony od strony północnej krótkim odcinkiem drewnianej kraty, a z pozostałych stron kamiennym murem z betonową nakrywą, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Zamknięte jednoskrzydłową drewnianą furtką wejście znajduje się od strony północnej.

Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż ustawiony na wysokim, cokole z kamiennych bloków z niszą na tablicę inskrypcyjną.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915",
– niskich, zakończonych trójkątnie betonowych stel.

Na nagrobkach umieszczone są owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Na cmentarzu znajduje się nietypowa betonowa stela, zakończona trójkątnie zwieńczona krzyżem z płaskownika na którym umieszczone jest odwzorowanie czapki żołnierskiej. Na licu steli znajduje umieszczona jest tablica ze zdjęciem zmarłego Aloisa Prohaski oraz datą i miejscem urodzenia oraz śmierci.

W 7 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej z 28. pułku landwery.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 295-341 (plany, wykazy pochowanych), GW 62 s. 105 (fotografia - błędnie opisana jako cmentarz nr 96 Stróżówka)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 383-385.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 151.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 79.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
JANUŠKA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TARABA ALOIS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KVĚT JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WALLISCH JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KREJČI JAROSLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHODL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VETIŠKA ADALBERT SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LANZINGER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SOCHOR VINZENZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MATEJA FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BULINA KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DUCHON JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HAVLIČEK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KERBERT FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MARZEC FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRBEC JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NĚMEČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ROUČKA ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SMEJKAL JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SVAGR ALOIS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ULDRICH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JIŠA JAROSLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ALLMANN FERDINAND SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LANDA JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ECKEL EMIL E.F.FLDW.K.A. Österreich-Ungarische Armee
CITEK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SEDLON KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DŘIGAL WENZEL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
RĚHAČEK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HAJEK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LAVIČKA ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SPORKA ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ČEŠKA FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HÄUSLER ENGELBERT SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SVEJDA PROKOP SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DRAGOUN WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PETROUŠEK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GRIMM RICHARD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SPICHAL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ROZTOČIL FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SKOPEK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOLAŘ WENZEL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ARNOST WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BEČVAR JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BEGSTAROSTA FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BUCIFAL JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ČAJ JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CERNY FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DUŃKA WILHELM WENZ. LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FREIBERG RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HAVORKA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HANINGER JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHVOSTA ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JIŠA KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KVAČA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KŘIVANEC AUGUST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOLAŘ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRAJDL WENZEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KÖRNER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRATKY GOTTLIEB LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LIPPERT WENZEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHEČKA ADALBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MARŠAT KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MICHL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MUSCHIK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEDVĚD ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NENAHLO KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
POTUČEK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PROCHAZKA JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STADKY JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STAŠEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TEJČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VESELY KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZAUF ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŽOFKA THOMAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HEJLEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHYTRY ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LIEBL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOFRON JAROSLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PRAŠIL KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PROUSIL JULIUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BERAN JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WEBER FRANZ ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee