Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-017
110
16
Cmentarz założony jest na planie litery T i otoczony murem kamiennym, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Wejście znajduje się od strony północno-wschodniej, ujęte jest w dwa kamienne słupy i zamykane jednoskrzydłową drewnianą furtką. Przy tylnej części ogrodzenia umieszczony jest pomnik z kamieni w kształcie steli z niszą na tablicę inskrypcyjną. Do pomnika żelaznymi klamrami przymocowany jest krzyż z drewnianych belek. Obszar cmentarza składa się z dwóch tarasów połączonych schodami.

Mogiły są ułożone w rzędach, symetrycznie względem głównej alei. Nagrobki mają formę osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.
 
W 13 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 58 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 52 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 321, 323, 329-365, 345- (plany, projekty, wizualizacje wykazy pochowanych), GW 62 s. 57 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 386-388.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 151-152.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 80.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
DZBANEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZMAZEK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PUROW ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KARBA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FALK HEINRICH SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRAMS STEFAN RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DZBANEK JOSEF RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
JANDL WENZEL LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
VERSTOVŠEK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HRASOVEČ MATHIAS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
VOKROJ FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TUCHERL JULIUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVAČIČ MARTIN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FLEKAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
COUBAL JOSEF ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GLÜCKSMANN KARL LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 42
Russische Armee 52