Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-019
311
36
Cmentarz zbudowany jest na planie symetrycznego wieloboku i otoczony murem kamiennym z betonow nakrywą. Znajdujące się od strony południowej, poprzedzone schodami i podestem, wejście zamyka jednoskrzydłowa drewniana furtka. Na wprost wejścia w linii przed murem od strony północnej ustawione są cztery wysokie kamienne słupy nakryte betonową belką Pomiędzy środkowymi słupami znajduje się wysoki, drewniany krzyż, nakryty półkolistym, pokrytym blachą o ząbkowanych krawędziach zadaszeniem.

Groby rozmieszczone są rzędami w symetrycznie rozplanowanych kwaterach. Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.
 
Na cmentarzu pochowano 133 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 178 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 409-434 (plany, wykazy pochowanych), GW 61, s. 61 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 412-415.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 158.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
OWCZINKOW NIKOLAJ INFANTERIST Russische Armee
SZETKOW NIKITA INFANTERIST Russische Armee
WALINLIN HEINULA INFANTERIST Russische Armee
SPIRIDONOW JEHRAW INFANTERIST Russische Armee
STRELKOJOW PHILIPP INFANTERIST Russische Armee
SCHMIRG ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LORENZ OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHMIDT JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GERLITSCHKA MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PROCHAZKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CZANA ONUFER SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
KOTEK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GLÜCKSMANN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ALEKSITSCH JOSEF JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PAJMANN FRANZ TRGL.FHR. Österreich-Ungarische Armee
LEBEN FRANZ JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CVAHLE IGNATZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MAČEK JOSEF ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
PRAH GEORG ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DROBEŽ FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DOBROWOLNY ALEKSANDER ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BRKANLIĆ GIUWO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GJUKIĆ NIKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOWAK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DUDEK HEINRICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STEGON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TURK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NEKOINDA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WIELAND ROBERT RECHNUNGS UNTEROFFIZIER I KL. Österreich-Ungarische Armee
ZUB WILEM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EIS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRYGOWSKI ADALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LOHRA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUTZ ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
BECK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BAUER KARL Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 147
Russische Armee 128