Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-023
38
0
Cmentarz założony jest na planie pięcioboku i otoczony murem z ciosów kamiennych. Wejście usytuowane w południowym narożniku zamykane było furtką z drewnianych sztachet osadzonych w zakończonej trójkątnie ramie.

Na murze po prawej stronie jest osadzona tablica z informacjami o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1992 r. Po lewej stronie od wejście przed ogrodzeniem stoi pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Głównym elementem cmentarza jest wysoki, drewniany krzyż lotaryński z zadaszeniem z blachy o ząbkowanych krawędziach, osadzony na postumencie z kamiennych ciosów w kształcie ściętego ostrosłupa. We frontowej ścianie postumentu znajduje się wnęka na tablicę inskrypcyjną.
 
W 7 grobach zbiorowych i 15 pojedynczych pochowano 38 żołnierzy rosyjskich, spośród których żadnego nie zidentyfikowano.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 79-119 (projekt ogrodzenia i furtki, plan, wykaz pochowanych), GW 61, s. 80 (fotografia), GW 62 s. 3, 126 (fotografie).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/1367 (fotografia)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 138.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 442-444.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 161-162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 88.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 38