Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205070-001
661
163
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z aneksem od północy i ogrodzony od strony południowej drewnianym płotem wzmocnionym stalowymi słupkami, z postałych stałych stron – kamiennymi słupami z betonową nakrywą połączonymi podmurówką i trzema żelaznymi rurami. Wejście znajduje się w ujętym w dwa odcinki kamiennego muru aneksie i zamykane jest jednoskrzydłową drewnianą furtką. Przed wejściem umieszczona jest na metalowym słupku ufundowana przez Powiat Gorlicki, pulpitowa tablica informacyjna . Głównym elementem cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem nakrytym blachą, ustawiony na dwustopniowym cokole z kamiennych ciosów.

Groby mają układ rzędowy. Występują tu nagrobki w formie:

– małych zakończonych trójkątnie stel z żeliwnymi tablicami,
– dużych zakończonych trójkątnie stel z żeliwnymi tablicami.

Na części małych stel znajdowały się pierwotnie krzyże lotaryńskie z płaskownika.

W 55 grobach zbiorowych i 44 pojedynczych pochowano 167 żołnierzy z armii niemieckiej i 494 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 975-1073 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 117 (fotografia archiwalna).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/4172 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 174.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 600-603.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 196-197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 116.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
POLAŁYKIN DIMITR INFANTERIST Russische Armee
KAPUSCIN PROKOP INFANTERIST Russische Armee
ALEXEWCZENKO DANILO INFANTERIST Russische Armee
DIBBERN EMIL PIONIER Deutsche Armee
JATHO ERNST PIONIER Deutsche Armee
KRASCH AUGUST ARNOLD PIONIER Deutsche Armee
OBERMÜLLER FRIEDRICH PIONIER Deutsche Armee
PAGENKOPF ERNST PIONIER Deutsche Armee
PETER PETER PIONIER Deutsche Armee
PIONKA PAUL PIONIER Deutsche Armee
RATAJZAK STEFAN PIONIER Deutsche Armee
SEHN JAKOB PIONIER Deutsche Armee
WEBER VIKTOR PIONIER Deutsche Armee
WCZESNIAK HANS PIONIER Deutsche Armee
BIEWENDT FRITZ PIONIER Deutsche Armee
WINKLER MAX PIONIER Deutsche Armee
MUSCHINSKI [MYRZYNSKI] JOHANN PIONIER Deutsche Armee
SERPENTIN HANS VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
ASCHER LEOPOLD UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
MICKISCH ARTUR UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
POLENZ RICHARD HORNIST GEFREITER Deutsche Armee
ALTKRÜGER FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
SCHIEMANN PAUL GEFREITER Deutsche Armee
THEWICH ERNST GEFREITER Deutsche Armee
WILHELM FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
WEGNER BERNHARD GEFREITER Deutsche Armee
LIEBRENZ FRANZ GEFREITER Deutsche Armee
THOMYS HERMANN UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
SCHUR RICHARD UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
KAISER HERMANN GEFREITER Deutsche Armee
ROSSMANN ARTUR GEFREITER Deutsche Armee
MÖBUS REINHOLD GEFREITER Deutsche Armee
FRANKOWSKY THEODOR GEFREITER Deutsche Armee
RAUTENBERGER ERICH GEFREITER Deutsche Armee
HAIN OTTO UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
MÜNNCHOW PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
KRÜGER PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
LIEBENAU HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
BEHRENDT ARTHUR MUSKETIER Deutsche Armee
MERKER FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
HÖHN HANS GEFREITER Deutsche Armee
MISCHKE XAVER WEHRMANN Deutsche Armee
LUFT PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
WEGNER HARL WEHRMANN Deutsche Armee
STEFFEN HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
BLÜMEL AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
FECHNER EMIL SCHÜTZE Deutsche Armee
KINDER WILLY MUSKETIER Deutsche Armee
MARCINKOWSKI ALOIS MUSKETIER Deutsche Armee
HENTSCHKE GEORG MUSKETIER Deutsche Armee
LIPSKY KARL MUSKETIER Deutsche Armee
LUFT ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
WOLF PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
SCHULZ IV RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
SCHIEVELBEIN OTTO WEHRMANN Deutsche Armee
ENGEL FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
RAPSCH RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
SCHWAHN EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
WIERSDORF OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
SCHATZ RICHARD GEFREITER Deutsche Armee
STANDTKE AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
KIRCHHOF WILLIBALD ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
EBERT ADOLF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
PREUSSE JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
KRAUSNICK PAUL RESERVIST Deutsche Armee
HRIJAPOW GEORGIJ ZUGSFÜHRER Russische Armee
PIBJSKIEW ZUGSFÜHRER Russische Armee
BLANKE FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
SCHULZ FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
PRZELICKI PETER MUSKETIER Deutsche Armee
BARTSCH PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
SABATKE PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
BUDARICK GOTTLIEB MUSKETIER Deutsche Armee
DUBIAN PAUL TAMBOUR Deutsche Armee
HAUFE WILLY MUSKETIER Deutsche Armee
GÜNTHER JULIUS WEHRMANN Deutsche Armee
JONATH KARL MUSKETIER Deutsche Armee
MUSS KARL MUSKETIER Deutsche Armee
STREICH FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
DZIOBECK WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
LUKAS CHRISTIAN MUSKETIER Deutsche Armee
GRYTSCH FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
BOCHOW WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
BEER AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
PINKERT ALFRED MUSKETIER Deutsche Armee
MÄRTENS WALTER MUSKETIER Deutsche Armee
SMOGER FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
CONRAD I OTTO SCHÜTZE Deutsche Armee
FELGENTREU OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
VOSS FRITZ SCHÜTZE Deutsche Armee
WERDERMANN MARTIN VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
ZABEL ROLAND AUGUST VIZELEUTNANT Deutsche Armee
HEINE HUGO VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
ALANDT MAX MUSKETIER Deutsche Armee
HEISE FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHMIDT MAX KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
GEÄFF ERICH MUSKETIER Deutsche Armee
FRANKE KARL MUSKETIER Deutsche Armee
HAMMEL PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHADOW PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHULZ III RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
WOLLE AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
ZACHOW ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
MEYER PAUL RESERVIST Deutsche Armee
WELK EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
KURZ MAX MUSKETIER Deutsche Armee
MAIBAUER FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
NITZ ROBERT MUSKETIER Deutsche Armee
RIDDLER OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
GRÖBKE FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
ZILLMANN FERDINAND TAMBOUR Deutsche Armee
EWLER HANS MUSKETIER Deutsche Armee
SCHIEMANN PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
RAABKE KARL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BORCHARDT KARL MUSKETIER Deutsche Armee
HAHN AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
NESPITHAL WILLY MUSKETIER Deutsche Armee
KRIEGER PAUL FREIWILLIGER Deutsche Armee
PRUSKIL RUDOLF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
ZANDER HUGO MUSKETIER Deutsche Armee
LADOW FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
BAUER WILHELM UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
SCHULZE FRANZ UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
PÖHLA GUSTAV UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
SEMISCH ERICH UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
BRÄUNING WILHELM UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
LEHMANN GUSTAV UNTEROFIZZIER Deutsche Armee
LESSLAUER MAX GEFREITER Deutsche Armee
GESCHE HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
SCHNELLE FRIEDRICH SCHÜTZE Deutsche Armee
SCHONERT EMIL SCHÜTZE Deutsche Armee
BUDER BERNHARD MUSKETIER Deutsche Armee
WALTER MAX GEFREITER Deutsche Armee
BRAUER PAUL GEFREITER Deutsche Armee
SCHIMMLER OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
GOTZ FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
GEBERT AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
MENZEL HEINRICH KRANKENTRÄGER Deutsche Armee
PÖSCHKE KARL MUSKETIER Deutsche Armee
UNGNAD OTTO RESERVIST Deutsche Armee
STEPHAN REINHOLD MUSKETIER Deutsche Armee
WITTKE KARL MUSKETIER Deutsche Armee
MÜLLER AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
ZIEBARTZ MARTIN RESERVIST Deutsche Armee
RUCHO MAX MUSKETIER Deutsche Armee
LABUDDA THEODOR RESERVIST Deutsche Armee
HENZEROTH EDGAR GRENADIER Deutsche Armee
VERWORNER MAX MUSKETIER Deutsche Armee
KRÜSECKE ALBERT PIONIER Deutsche Armee
LENZ ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
MÜLLER WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
WIEGANDT FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
WOLF FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
ULLOCK ROCHUS MUSKETIER Deutsche Armee
HENSEL WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
BAUER ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
FALKENTHAL PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
MAI WILLY MUSKETIER Deutsche Armee
HILGENDORF EWALD MUSKETIER Deutsche Armee
MASZCZENKO GEORGIJ ZUGSFÜHRER Russische Armee
GABRIDZIC GEORGIJ FELDSCHER Russische Armee
SCZEMJAKIN STAFAN INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Deutsche Armee 12
Russische Armee 486