Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205070-004
765
552
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami, połączonymi żelaznymi rurami. Zamknięte jednoskrzydłowymi wrotami frontowe wejście znajduje się od strony południowej, a wejście tylne od północnej. Na wprost głównej alei znajduje się pomnik w formie czterech piętnastometrowych kamiennych słupów ustawionych w kwadrat, zwieńczonych wysokimi, prostymi mieczami skierowanymi ku niebu. W dolnej części słupów znajdują się wnęki przeznaczone na tablice inskrypcyjne.

Groby mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

– małych stel z żeliwną tablicą, zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liści dębu i literą W,
– dużych stel z żeliwną tablicą zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liści dębu i literą W,
– ściętych pulpitowo betonowych bloków z żeliwną tablicą, zwieńczonych krzyżem maltańskim z motywem liści dębu i literą W,
– stel z żeliwną tablicą inskrypcyjną, zwieńczonych małym żeliwnym krzyżem lotaryńskim,
– stel z żeliwną tablicą, zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z datą „1915” z motywem wieńca laurowego,
– małych stel z owalną emaliowaną tablicą, zwieńczone krzyżem maltańskim za motywem wieńca laurowego.

W 48 grobach zbiorowych i 209 pojedynczych pochowano 439 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 281 z niemieckiej, 43 z rosyjskiej oraz 2 osoby o nieustalonej przynależności armijnej. Nie zidentyfikowano 213.

W 2016 r. wykonane zostały prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 118 w Staszkówce finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Węgier i środków z budżetu Wojewody Małopolskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1155-1382 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 107 (fotografia).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/5947, 3/1/0/9/5948 (fotografie archiwalne)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 166.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 557-567.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 189-190.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 112.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
VENTZKI WILLI FELDWEBEL Deutsche Armee
SCHRÖDER HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
TOMBRINK GERHARD GRENADIER Deutsche Armee
PAHL JOHANNES FÜSILIER Deutsche Armee
KERNCHEN OTTO GRENADIER Deutsche Armee
HAHN [HALM] PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
WISCHNAK WALTER GRENADIER Deutsche Armee
DONKE HERMANN RESERVIST Deutsche Armee
BRENDGEN JOSEF TAMBOUR Deutsche Armee
BERNINGER FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
BAMBACH ERICH GEFREITER Deutsche Armee
BÄDE KARL GRENADIER Deutsche Armee
CHMIEL STEFAN GRENADIER Deutsche Armee
DOLL RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
HORN KARL GRENADIER Deutsche Armee
HAHM ALFRED GRENADIER Deutsche Armee
JACOBSEN MATHIAS JÖRGEN GRENADIER Deutsche Armee
KONCZAK LEO GRENADIER Deutsche Armee
PERSCHAU HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
BADEMANN ALFRED GRENADIER Deutsche Armee
REINKE OTTO GRENADIER Deutsche Armee
SCHAUBERG KARL GRENADIER Deutsche Armee
TAUBEL JOHANNES GRENADIER Deutsche Armee
TSCHORZ JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
WESSULS MARTIN RESERVIST Deutsche Armee
WARMERS FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
SCHMITZDORF GEORG FÜSILIER Deutsche Armee
MÜNSTER FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
MÜLLER VI WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
KORZNIEWSKI JOSEF FÜSILIER Deutsche Armee
KONKOL TEOFIL FÜSILIER Deutsche Armee
PÖTTGEN WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
RAIDOK WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
BRAHMS AGNUS FÜSILIER Deutsche Armee
SCHOLZ THEODOR FÜSILIER Deutsche Armee
STAUFF HERMANN FÜSILIER Deutsche Armee
GOSSE ERNST GEFREITER Deutsche Armee
STICKEL PETER GEFREITER Deutsche Armee
MECHLING CHRISTIAN FÜSILIER Deutsche Armee
PEIN ADOLF FÜSILIER Deutsche Armee
ROGEL PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
MORDHORST PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
FALTER ANTON GRENADIER Deutsche Armee
WEBER FRIEDRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
POPESCH ALFRED GEFREITER Deutsche Armee
WIENOLD FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
BRANDS HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
WOLLINK [WOLLNIK] AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
WANDELBURG ERNST GRENADIER Deutsche Armee
WEISS II WALTER GRENADIER Deutsche Armee
ZINDEL EMIL GRENADIER Deutsche Armee
MAACK OTTO GRENADIER Deutsche Armee
KÜRTEN ALEXANDER GEFREITER Deutsche Armee
GLAGOW HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
POHLMANN RICHARD GRENADIER Deutsche Armee
ISERHOT WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
SZYRBINSKI ALFONS GRENADIER Deutsche Armee
REIMERS OTTO GRENADIER Deutsche Armee
ZARTH ERNST GRENADIER Deutsche Armee
GRALLA JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
BANSE WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
FEINDT WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
SCZEZESNOWSKI [SCZESNOWSKI] ANTON GRENADIER Deutsche Armee
MARSCHEWSKI ADAM FÜSILIER Deutsche Armee
OTTERSHAGEN WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
MANKHOFF FRIEDRICH FÜSILIER Deutsche Armee
PINSKI HERMANN FÜSILIER Deutsche Armee
WULF KARL FÜSILIER Deutsche Armee
SCHWARZLOSE ERST FÜSILIER Deutsche Armee
CASPER GUSTAV FÜSILIER Deutsche Armee
POLZIN FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
FEUERRIEGEL HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
LENZ PAUL GEFREITER Deutsche Armee
OELZE FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
LIEBERT [LIEPERT] GEORG GEFREITER Deutsche Armee
ALBRECHT EUGEN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
TERFEHR JOHANN FÜSILIER Deutsche Armee
HÄDRICH ARTHUR FÜSILIER Deutsche Armee
GSTALTER ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
MUTH FRANZ FÜSILIER Deutsche Armee
KOBIALKA JOHANN FÜSILIER Deutsche Armee
NIEDERSTRASSER FRITZ FÜSILIER Deutsche Armee
EBERT MAX FÜSILIER Deutsche Armee
KLATT HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHMIDT III HERMANN FÜSILIER Deutsche Armee
CHWILLA JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
ZILZ WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
WITKE [WILKE] GUSTAV GEFREITER Deutsche Armee
SCHÖCKE PAUL GEFREITER Deutsche Armee
LEYSER PAUL GEFREITER Deutsche Armee
HERMES WALTER GEFREITER Deutsche Armee
FOLKERS FRERIG [FREVIG] UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHELLHAAS ERNST UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
NOLLE [NÖLLE] JOSEF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
MEIER FRANZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
PERSCHKE JOSEF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ABEL KARL TAMBOUR Deutsche Armee
KAHLBOW GUSTAV UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BALZER JAKOB UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ERDMANN WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHMITZ MAX UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BALKE ALEXANDER UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
DÖNIG KARL FÜSILIER Deutsche Armee
WEBER OTTO FÜSILIER Deutsche Armee
WEGENER REINHOLD FÜSILIER Deutsche Armee
PETERS I WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
TILMANN I RUDOLF FÜSILIER Deutsche Armee
WEISS I FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
RENGER ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
FRICK JAKOB UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HOPPE JOHANN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
PLUMPER JOSEF FÜSILIER Deutsche Armee
CORDTS REINHOLD FÜSILIER Deutsche Armee
SCHABRAM HUGO FÜSILIER Deutsche Armee
KELM WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
LEBER PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
HEINTZ GEORG FÜSILIER Deutsche Armee
ROSENKRANZ CARL WEHRMANN Deutsche Armee
THIELE ERICH FÜSILIER Deutsche Armee
KÜLENDORF OTTO FÜSILIER Deutsche Armee
OSSA EUGEN VIZE FELDWEBEL Deutsche Armee
HOFFMANN FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
WENNING KARL FÜSILIER Deutsche Armee
STRÖCKER ROBERT FÜSILIER Deutsche Armee
ROGEL PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
TOMCZAK RUDOLF FÜSILIER Deutsche Armee
MÖSS ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
KISSING AUGUST FÜSILIER Deutsche Armee
HAACK RICHARD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BOHN KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GÜNTHER RUDOLF RESERVIST Deutsche Armee
MARSCHEL PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GUTZMER BERNHARD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ERDMANN REINHOLD GEFREITER Deutsche Armee
ZEISS WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
SAUER KONRAD GEFREITER Deutsche Armee
VIELHABER JOSEF GEFREITER Deutsche Armee
TILLMANN II GUSTAV FÜSILIER Deutsche Armee
VAKRENKAMP WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
STEINWEG FRIEDRICH FÜSILIER Deutsche Armee
ROGGE ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
MÄRZ PAUL GEFREITER Deutsche Armee
SCHLOTTMANN HERMANN FÜSILIER Deutsche Armee
FIEDER WILLI FÜSILIER Deutsche Armee
KASTBÜNING WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
SCHNABEL RICHARD FÜSILIER Deutsche Armee
BÜCHNER RICHARD FÜSILIER Deutsche Armee
MÜHLBRACH OTTO FÜSILIER Deutsche Armee
SCHUNACK ROBERT FÜSILIER Deutsche Armee
HEBENSTREIT ADOLF RESERVIST Deutsche Armee
MOLDON HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
KETHEL WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
KOCH WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
WEVELSHÜTTEN HEINRICH FÜSILIER Deutsche Armee
LEHMANN II FRANZ FÜSILIER Deutsche Armee
MENDE HEINRICH FÜSILIER Deutsche Armee
LINDORF OTTO FÜSILIER Deutsche Armee
RÜHE WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
PANITZ MARTIN FÜSILIER Deutsche Armee
ALT KARL FÜSILIER Deutsche Armee
MARONDE RUDOLF WEHRMANN Deutsche Armee
GRABOW MAX FÜSILIER Deutsche Armee
GROPENGIESSER ADOLF FÜSILIER Deutsche Armee
SCHMIDT II KARL FÜSILIER Deutsche Armee
KEMPA EMIL FÜSILIER Deutsche Armee
LUNECKE ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
BAUCH HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
RIEPE AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
REINKING ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
HOEFFER FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
KARTHOL JOSEF GEFREITER Deutsche Armee
KACZMAREK ANTON GRENADIER Deutsche Armee
THEILEN HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
MEYER II WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
KLISA ALOIS FÜSILIER Deutsche Armee
SCHULZ ADOLF FÜSILIER Deutsche Armee
SIEBERT HERMANN FÜSILIER Deutsche Armee
JESS JOHANNES GEFREITER Deutsche Armee
RÜCKEMESSER JOHANN FÜSILIER Deutsche Armee
WOLLSCHLÄGER WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
DOHL PETER FÜSILIER Deutsche Armee
PAWLOWSKI JOHANN FÜSILIER Deutsche Armee
RÖHRS WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
POST II KARL FÜSILIER Deutsche Armee
SCHÜRING HERMANN FÜSILIER Deutsche Armee
JONZA EMIL FÜSILIER Deutsche Armee
FOERSTNER ADOLF FÜSILIER Deutsche Armee
LASKOWSKI BERNHARD FÜSILIER Deutsche Armee
MERKELT ALFRED FÜSILIER Deutsche Armee
MÜLLER VI MAX FÜSILIER Deutsche Armee
HEIMANN GEORG FÜSILIER Deutsche Armee
ZACHARIAS MAX FÜSILIER Deutsche Armee
SUDE KARL GRENADIER Deutsche Armee
KEIMEL GUSTAV FÜSILIER Deutsche Armee
KREYE JOHANN FÜSILIER Deutsche Armee
SCHRADER JOHANNES GRENADIER Deutsche Armee
MUHR AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
WITSCHEL ERST GRENADIER Deutsche Armee
KRÜGER II WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
RUSCHE HERMANN RESERVIST Deutsche Armee
EGGELING JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
AHRENS RUDOLF GEFREITER Deutsche Armee
SZUDZIŃSKI ANDREAS WEHRMANN Deutsche Armee
DICKERBACH [DICKERBASCH] HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
STEINWEG WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
KUSEMEIER GEORG KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
HANSEN HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
STREESE KONRAD GEFREITER Deutsche Armee
DEUBERT ADALEBRT GRENADIER Deutsche Armee
SCHEIDT MICHAEL GRENADIER Deutsche Armee
STACHOWIAK JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
LINK ERNST RESERVIST Deutsche Armee
PASTORS HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
RITTER ERNST GEFREITER Deutsche Armee
SCHWANTES MAX RESERVIST Deutsche Armee
SCHMIDT JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
LUBITSCH EMIL WEHRMANN Deutsche Armee
PINKERNELL WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
PETERS GUSTAV WEHRMANN Deutsche Armee
MIGOLSKI ERNST GEFREITER Deutsche Armee
KRISTAN HANS GEFREITER Deutsche Armee
SCHINDLER EWALD GRENADIER Deutsche Armee
KAFTAN PAUL GRENADIER Deutsche Armee
SCHUHMACHER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
JASTER JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
ALBRECHSTEN HANS GRENADIER Deutsche Armee
WEIGT WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KASCHEK FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
FRICKE HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
KALMLAGE HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
PAASHAUS KARL RESERVIST Deutsche Armee
DUDDER OTTO GRENADIER Deutsche Armee
KRANC [KRANZ] LUDWIG GRENADIER Deutsche Armee
SCHWEDES OTTO GRENADIER Deutsche Armee
WOLTERS DIETRICH GRENADIER Deutsche Armee
TEICHMANN JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
WINTZERITH EMIL GRENADIER Deutsche Armee
ULICH [UHLCH] GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
WISCHEROPP GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
HOLZFUSS EMIL GEFREITER Deutsche Armee
GRABINSKI ROMAN RESERVIST Deutsche Armee
SENGER PAUL RESERVIST Deutsche Armee
MORITZ FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
OLEJNICZAK JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
FLECKENSTEIN KARL RESERVIST Deutsche Armee
STUMPF KONRAD GRENADIER Deutsche Armee
REINHARDT HANS GRENADIER Deutsche Armee
GEYER HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
FREY MAX GRENADIER Deutsche Armee
STANGE EDUARD GRENADIER Deutsche Armee
VOEGLER FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
SCHMIDT FRIEDRICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MIELENZ FRITZ FÜSILIER Deutsche Armee
STIEGER WILLI OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
BEIN ALFRED VIZE FELDWEBEL Deutsche Armee
GLÄTZNER EMIL FÜSILIER Deutsche Armee
WLODARCZYK ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
MÜLLER III GERHARD WEHRMANN Deutsche Armee
TETZLAFF MAX GRENADIER Deutsche Armee
GEHNEN WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
LÜDTKE [LUDTHE] HANS GEFREITER Deutsche Armee
BEHNEN HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
DORST KARL GEFREITER Deutsche Armee
SIEBERT RUDOLF OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
WEBER ERNST GEFREITER Deutsche Armee
RICHTER WENZEL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
MIHÁLY ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HISZNY JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KIRÁLY JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BACHLEDA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
RAGACZ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JEDINÁK PETER HONVED Österreich-Ungarische Armee
BERNIK JÁNOS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KUSZERA JÁNOS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
VASS JOSEF SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
SALANDY ISTVÁN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BILITZ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
TANYI GÁBOR ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
BULLA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSIRMAN MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
DERCSKEI SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
BELLA MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEDLYAK GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HANDO JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
WIRGON JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOOPRONJEGSKI FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
PODHARECZ ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MEGYERI BÉLA HONVED Österreich-Ungarische Armee
KULIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LANKA MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
SECKERKA FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
DARA LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZAJEK TAMÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HRUM MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
BODNAR DAVID HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZACHÁNSKI MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
DISKO ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HARAS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GARANICS GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
STROM MIKLOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BATORI ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GRÁCZ GUYULA HONVED Österreich-Ungarische Armee
HOBJÁK ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GONDA ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRUL ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
BUSCU ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HOMANAI JÄNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HIRAVI JÄNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HANDYAS GÉZA HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAGYAR ISTVÁN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KUCSERA LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JOST KARL ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
KALMÁNCZI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRAJCSI ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOZSÁR GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
TÖT SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSICSURANSZKI BALÁZS HONVED Österreich-Ungarische Armee
DANKO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOMÁR ANDRÁS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KOHOL JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLAPKA VAZUL HONVED Österreich-Ungarische Armee
LANFAI GYULA KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LENDVAI BÁLINT LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALINT GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIVENECZ KÁROLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
WOJNAR LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
HLEBASKO JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PRIMIAN JAKAB HONVED Österreich-Ungarische Armee
NAGY EUGEN SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
FERENCZ ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
RICHTER FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
TERÉKI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
OPRENCSÁK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HIRKO GYULA ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIKO PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BACSKO BENJÁMIN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KISS JÓZSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SZABO JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
HORVÁTH ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
EGRI ANTÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÖLLESI JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
RICSAK FRANZ SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
KEMEDI PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLNAR ISTVÁN [IMRE] HONVED Österreich-Ungarische Armee
HAFEMANN JOHANNES LEUTNANT Deutsche Armee
OMPTEDA, FRH. V. ROBERT OBERLEUTNANT Deutsche Armee
LOGEFEIL WILHELM HAUPTMANN Deutsche Armee
RHEINBABEN, V. KARL MAJOR Deutsche Armee
STUDNITZ, V. ROBERT LEUTNANT Deutsche Armee
SZESTAI ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSANK SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSAKLOS ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HONCSÁK GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HANDLOWICS GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HONCSÁR JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÉRI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KICSINKO I JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JUHASZ FÜLÖP KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KISS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
LAKATOS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIKLOS JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
OTORKA ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MACZEJ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PÖVEL TAMÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
NOVOTNI [NOWOTNI] LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAROBEK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FÜRCSAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
TORJAK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSERI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KHIJCSNYI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
VAJD PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAVLICSKO JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARNA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HÖFFER SAMU LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
ROMÁN FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
CZICZKO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
URDA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
UHLJAR PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
VARGA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FARKAS LAJO\ HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABÖ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ADAM ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZAHENSZKI MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOMIS LASZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
VÁRADI BALDIZAR HONVED Österreich-Ungarische Armee
ERDI LAJOS EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Österreich-Ungarische Armee
BARGULA PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
TESTYNA PÁL LAJOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
HRABOVSZKY ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZTOJAK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
SERKE DEZSÖ LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
VARGA ZSIGMOND LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVÁTH JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
ALAJOS MIKLÓS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAK FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZILKIJ TAMÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GYSMANIJEER BALÖSZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
TÖZSER JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BORSOS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
LIRA ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOSTANJEVIC ALAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSUKA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSUPKA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GASSA GÁSPÁR HONVED Österreich-Ungarische Armee
HOGEL JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUGYECZ TAMAS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HANKÓ BÉLA HONVED Österreich-Ungarische Armee
HENRICH JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HIBSZKI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HALASZ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRNÁCS PETER HONVED Österreich-Ungarische Armee
KORENY ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LIGAT ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOLMACSI ISTVÁN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SIPOS FERENC GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
NIGRINI ANTAL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BERNÁTH MÁRTON KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KAZACSEK JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
TARJANI ANDRÁS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
NAGY GÄBOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
TÓTH BARNA HONVED Österreich-Ungarische Armee
RAGÁCS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZTALL GUSZTÁV HONVED Österreich-Ungarische Armee
TURCSANEK GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
TEIGISZER LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
VAGNER FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZSIROS FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
LAMPEL JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUBEJ PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOHOVA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HEUER SAMU HONVED Österreich-Ungarische Armee
GAZDA ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIKLOCSIK IMRE HONVED Österreich-Ungarische Armee
GARAY JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÖKE ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MATUS JÁNOS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
PAPIERNYAK ISTVÁN ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
KMIETZ ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GRIEGER MAX ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
HUDÁCS ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HANNSCÁK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
KÄDER ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KALESZÁR JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
WITKAY MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
VACSULCSJAK GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZELEZSÁR GYÖRGY STABSFELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
GRINYA ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
AGOSTON FERENC LANDSTURMMAN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KISS JENÖ KADETT Österreich-Ungarische Armee
BINDZSU MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
CZÖVEK FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHMARAD ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÁBO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SALKOWITSCH JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VIDA ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BOLYEDO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PLEVA PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLNAR FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
KASZLUR JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
STEFAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BOLAS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUCSELA LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOTRÓCZ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BAGYON JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MYNGRIK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HARO SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
BUCSANJI GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRISTOF JÁNOS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SZIKORA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAPUGA GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
CIEŚLAR ANDREAS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BRESSAN JOHANN LANDSTURMMANN PIONIER Österreich-Ungarische Armee
KUEN SEBASTIAN RESERVIST UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
NECZENSZKY MIHÁLY GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
PLITA ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BASCHI PETER PIONIER Österreich-Ungarische Armee
WENER KÁROLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
GALFI JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
SIRKO SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JOLH JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ELIASZ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PIVKO MIHÁLY GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SEDLAČEK RUDOLF OZFFIZIER D. Österreich-Ungarische Armee
ROMAN JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZAJAK TÁMAS HONVED Österreich-Ungarische Armee
NAGY LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GUZMA FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAFKOS [PAFTOS] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHRAML JOSEF LANDSTURMMANN SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
WOJTASIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GITTA ILIÉS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ALÁCS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
STARCH JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HIOSZESIK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SANDOR JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BERMAN ELIÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HABINYAK MIKLÓS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAREK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSOMA ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZSEMČSAK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LACZKOVSZKI ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
OCSENÁS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
VAVROSZKY JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALOGH JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MEYERHÖFFER EMIL VIKTOR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
RUSZO BARNA HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIMKÁNICS ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
URANYAK PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
DUSZA SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
MELYKO ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAUKO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZURKOCK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHON PETER FELDWEBEL LEUTNANT Deutsche Armee
RAUTENFELD V. KARL BERENS FAHNENJUNKER Deutsche Armee
REISWITZ, FRH, V. ROLF RUDOLF VOTK. LEUTNANT Deutsche Armee
NEUMANN PAUL LEUTNANT Deutsche Armee
KLITZING, V. UDO LEUTNANT Deutsche Armee
PETYKÓ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MARAHY ADAM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MUHACZ JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZTANYA MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CÓCS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZILAGYI SANDOR LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
OSZTROLUCZKY JÁNOS KADETT Österreich-Ungarische Armee
SIPAS ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GALUSZ MIHÁLY KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SZEKULA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BADIN JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ADAT JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STRNIBNA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MÁKY JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SUDEK KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POHL FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
GLÜCKSELIG JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CSONKA BELA HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSIZSMÁRIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JUHASZ JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
DERECSKI JANOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GOJDOS PETER HONVED Österreich-Ungarische Armee
JAVORKA MÁTYÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JONAS BERTALAN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KAPTO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FORGON JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
VRANÁK PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
ALÁCS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ARGAN ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLEIN HEINRICH KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BABALO KÁROLY KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
2
Russische Armee 43
Deutsche Armee 6
Österreich-Ungarische Armee 162