Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205040-001
84
81
Kwatera założona jest planie nieregularnego wieloboku i ogrodzona od strony północnej oraz zachodniej betonowym murem, a z pozostałych stron – betonowymi słupami połączonymi żelaznymi rurami. Wejście znajduje się od południowego zachodu i zamknięte jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Stąd główna aleja kwatery prowadzi do wysokiego, wykonanego z rur żelaznych, nakrytego półkolistym blaszanym zadaszeniem, krzyża.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskch z datą „1915” na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyżami maltańskich z wieńcem laurowym,
– niskiego krzyża z płaskownika o rozdwojonych zakończeniach ramion.

Część mogił jest oznaczona betonowymi stelami z żeliwnymi tablicami.

W obrębie kwatery znajduje się także mogiła zbiorowa 6 żołnierzy Wojska Polskiego z oddziału majora Bolesława Miłka poległych 7 września 1939 w walce z Niemcami w Szymbarku. Grób otoczony jest betonowym murkiem, na którym ustawiony jest pomnik z kamienną tablicą inskrypcyjną z wyrytym krzyżem Virtuti Militari oraz napisem:

„Żołnierzom Armii Polskiej/ POLEGŁYM 7.IX.1939 ROU W SZYMBARKU/ W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ p.por. ANTONI MICHARCZYK/ szer. JAN PAWLIK/ zam. Borownica pow. Nowy Sącz/ szer. Piotr Prusak-lat 33/ szer. Stanisław Słowiński-lat 25/ DWÓCH ŻOŁNIERZY N.N./ W 29 ROCZNICĘ ŚMIERCI/ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU GORLICKIEGO”.

W 12 grobach zbiorowych i 36 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 45 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 28 z niemieckiej, 5 rosyjskiej. Zidentyfikowano 77.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1705-1730 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 56 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172-173.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. .604-607.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 117.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993,s . 473 (Micharczykowski Antoni chor.)
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993, s. 56 (Pawlik Jan szer.), 95 (szer. Prusak Piotr, ur. 1906), s. 164 (szer. Słowiński Stanisław (ur. 1914)
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MICHARCZYK ANDRZEJ PODPORUCZNIK Polnische Armee
PAWLIK JAN SZEREGOWY Polnische Armee
PRUSAK PIOTR SZEREGOWY Polnische Armee
SŁOWIŃSKI STANISŁAW SZEREGOWY Polnische Armee
KOZAČEK JOSEF RECHNUNGSUNTEROFFIZIER Österreich-Ungarische Armee
SCHUBERT ANDREAS STABSFELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
ZAGL ROBERT FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
WANKE ANTON KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KIMLA MATHIAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GERYK ADOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ODZIOMEK NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIKORA CAMILLO LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
KOPECKI WILHELM LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
KUTZNER PAUL LEUTNANT Deutsche Armee
STEZALA PETER MUSKETIER Deutsche Armee
SEIFERT ERNST ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
FÖRSTER HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
KLAR RUDOLF VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
SZCZEPANIK JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
JACOB HERMANN GEFREITER Deutsche Armee
LACHMEIER WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
JAKOB HERMANN RESERVIST Deutsche Armee
NICKLAUS ROBERT RESERVIST Deutsche Armee
BIRKE AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
HILLER BRUNO RESERVIST Deutsche Armee
WALTER I EMIL RESERVIST Deutsche Armee
HOCH PETER RESERVIST Deutsche Armee
KLOPSCH RICHARD ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KOHLER GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
HINZ FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
LEISSNER REINHOLD RESERVIST Deutsche Armee
FRÜHHOLZ KARL MUSKETIER Deutsche Armee
KINZEL FERDINAND MUSKETIER Deutsche Armee
HEIDUGA THOMAS MUSKETIER Deutsche Armee
SZYMANSKI KASIMIR RESERVIST Deutsche Armee
OTTO ERNST UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
LORENZ KARL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHRALL XAVER INFANTERIST Deutsche Armee
SCHUSTER MICHAEL GEFREITER Deutsche Armee
TSCHEKASCHO INFANTERIST Russische Armee
DARYM M. INFANTERIST Russische Armee
ARASOF INFANTERIST Russische Armee
LESKUTOW INFANTERIST Russische Armee
PIETROW WASYLI INFANTERIST Russische Armee
ÜBERALL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MANIASEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUTEK LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOŘAK LADISLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHUBERT JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KALČAK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REGENT ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RUTTIN SIEGFRIED INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KWAŠNY JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOHLERMANN FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
TOPP ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
SZYMANSKI THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EREMIAS JOSEF LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KUBIK FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CZOP JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DZIADKOWICZ JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HUBERT LUDWIG CIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
OLEKSY JULIAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SATTLER EMIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZALEŠAK WENZELIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÜHLMAYER KONRAD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FRANK JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
JARCZYK VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DVOŘAK JAROSLAUS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SUSZ NIKOLAUS KANONIER Österreich-Ungarische Armee
OLCHAWSKI MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POLASEK GEORG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BEDNARZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRÖPL AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DANDYS PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOGDAL IGNATZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZLAMAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ENGEL RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BARBORKA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HEROD VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HANEL FRANZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
WESTEN HUGO LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Armee 2
Österreich-Ungarische Armee 1