Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205040-005
93
54
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony wschodniej dwoma krótkimi odcinkami muru kamiennego zakończonymi słupem zwieńczonym kulą oraz płotem z metalowych prętów, a z pozostałych stron – murem kamiennym. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową furtką. Na wprost wejścia, w zachodnim ogrodzeniu, znajduje się trójkątna ściana pomnikowa z betonowym krzyżem i wnęką na tablicę inskrypcyjną.

Mogiły rozmieszczone są w dwóch równoległych rzędach. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– żeliwnych krzyży z tarczą na skrzyżowaniu ramion na betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyży lotaryńskich z motywem liści lipy na betonowych cokołach,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwną tablicą imienną.
 
W 14 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 43 z niemieckiej i 28 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 39.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1531-1563 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 82 (3 fotografie archiwalne) GW 62 s. 155 (fotografia archiwalna).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowej, sygn. 3/1/0/9/5981 (2 fotografie archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 480-482.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 169.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 96.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MALARZ JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BILD KARL MUSKETIER Deutsche Armee
NOACK REINHOLD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
PIEL [PIEHL] HERMANN PIONIER Deutsche Armee
ALMUS WILHELM ERATZ RESERVIST Deutsche Armee
BETHKE AUGUST ERATZ RESERVIST Deutsche Armee
BUCKER WALTER ERATZ RESERVIST Deutsche Armee
MITTAG WILHELM ERATZ RESERVIST Deutsche Armee
PREUSS MARTIN ERATZ RESERVIST Deutsche Armee
WEILANDT EWALD ERATZ RESERVIST Deutsche Armee
MÜLLER MAX UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
JETTKANT FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
DRZEWIECKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BAGINSKI PAUL LANDWEHRMANN Deutsche Armee
BECKER WALTER VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
KMOCH WALTER UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BÖHM EMIL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
DAHL PAUL GEFREITER Deutsche Armee
RAGOWSKI [ROGOWSKI] RICHARD GEFREITER Deutsche Armee
PRZYBYCZ [PRZYBYSZ] MICHAEL LANDWEHRMANN Deutsche Armee
BOTZKI AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
LINNENBAUM FELIX Deutsche Armee
PFENNIG OTTO Deutsche Armee
LEHNINGK WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
NEUSCHÜTZ HANS MUSKETIER Deutsche Armee
TEICHERT HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
HOFFMANN GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
KOSCHAN REINHOLD MUSKETIER Deutsche Armee
LEHMANN RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHILLER MAX MUSKETIER Deutsche Armee
MÜLLER HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
KNABE BERNHARD ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
JOST KARL MUSKETIER Deutsche Armee
JURAJČAK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TEICHMANN WILHELM ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
EBNER MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIMA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HORAK KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
THRAMS OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
WARNKE KLEMENS MUSKETIER Deutsche Armee
WENZEL HANS MUSKETIER Deutsche Armee
PIECH PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
KOPTO AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
BUNTROCK REINHOLD WILLY RESERVIST Deutsche Armee
VOREITER WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
FÖRSTER PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
HERMANN OTTO PIONIER Deutsche Armee
SELLWIG FRITZ PIONIER Deutsche Armee
FREITAG LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRUNNER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÖLLNER FERDINAND INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GANSEL ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHNA RUDOLF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 11
Russische Armee 28