Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205040-007
56
14
Cmentarz założony jest na planie litery L i otoczony kamiennym murem z betonową nakrywą. Brama wejściowa w formie półkoliście sklepionej arkady zwieńczonej kutym krzyżem znajduje się od strony południowo-wschodniej. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem, umieszczony w podwyższonej części zachodniego ogrodzenia. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion (14 szt.).

W 8 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 10 z niemieckiej i 9 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 42.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1467-1496 (plany, projekt bramy wejściowej, wykazy pochowanych) GW 61 s. 80 (2 fotografie archiwalne) GW 62 s. 27 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 476-477.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 167-168.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 95.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BLUME I RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
PRAWITZ ALFRED PIONIER Deutsche Armee
GRIBAT OTTO PIONIER Deutsche Armee
LEICH FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRÖCHER HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
NIEDERMAYER [NIEDERMEIER] MAX MUSKETIER Deutsche Armee
GLENEWINKEL WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BENECKE WILLY RESERVIST Deutsche Armee
EHLERT AUGUST PIONIER Deutsche Armee
KIMMET EDUARD PIONIER Deutsche Armee
GIRGSDIES FRIEDRICH PIONIER Deutsche Armee
DZIUBA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KODAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 9
Österreich-Ungarische Armee 33