Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205040-009
32
17
Cmentarz założony jest na nachylonym w kierunku drogi zboczu, na planie zbliżonym do litery T i ogrodzony pełnym murem kamiennym dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Poprzedzone schodami, ujęte między dwa kamienne słupy, zamykane jednoskrzydłową, drewnianą furtką wejście znajduje się od strony północnej.

Stąd prowadzi alejka do głównego elementu cmentarza – wysokiego krzyża z belek.

Groby są względem rozmieszczone symetrycznie względem alejki w 4 rzędach. Nagrobki mają formę żęliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach. Na jednej z mogił ustawiony jest kamienny głaz z inksrypcją „L. HAUER".

W 9 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1733-1745 (plany, projekt i wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130-131.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 402-403.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 156.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 83.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MEYER JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHWARZ LUDWIG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PIETRASZEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DEUTSCH JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PLATA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BINDER LUDWIG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZIMSEK JAKOB SCHÜTZE TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
RUSSEK JOSEF RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
HAUER LEOPOLD KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
FLOREK VALENTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PEITLER PETER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LEHNER KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JANOUŠEK LAMBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PRCHAL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MAZAN ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
SLOUF JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
TUMA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 4
Österreich-Ungarische Armee 11