Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205040-010
22
22
Cmentarz znajduje się przy drodze Zagórzany – Kobylanka. Na jego obszar składa się teren dawnej kaplicy dworskiej zbudowanej na planie prostokąta o ściętych narożach. Przylegający do budynku od strony wschodniej teren otoczony jest żelaznym sztachetowym płotem. Wejście zamknięte jest żelazną furtką z prętów. Zbudowana z cegły trójkondygnacyjna kaplica z ośmiospadowym, zwieńczonym krzyżem dachem stanowi główny element kompozycyjny cmentarza. Mogiły są rozmieszczone symetrycznie względem alejki głównej. Występują tu nagrobki w formie betonowych stel z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.
 
W 4 grobach zbiorowych pochowano 22 żołnierzy armii niemieckiej poległych 3 maja 1915 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1-23 (plany, projekty, wykazy pochowanych) GW 61 s. 86 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130-131.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 492-493.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 171-172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
WEDDING JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
STÜRZEBECHER OTTO ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Deutsche Armee
REISCH JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
WEISS II JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
WALTERT OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
WAWRZYNIAK JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
JANTZEN FRIEDRICH RESERVIST Deutsche Armee
PERLIK FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
PILZ MAX MUSKETIER Deutsche Armee
KOLASZYNSKI JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
KRZYKOWSKI THEOPHIL ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WERCHAN FRITZ ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
MOSER HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
LOHMANN AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
OLESCH WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
VOGLER OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
TIERSCH GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
HEIN HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
NITSCHE WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
BLEUL [BLEUEL] ARTUR MUSKETIER Deutsche Armee
GINOTH [GNOTH] GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
MIRCZYK LUDWIG RESERVIST Deutsche Armee