Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205040-011
74
15
Cmentar założonyzjest na planie litery T i ogrodzony betonową balustradą. Wejście znajduje się od strony wschodniej, między dwoma betonowymi słupami nakrytymi żelbetową płytą, zwieńczoną kutym krzyżem lotaryńskim. Zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów, zwieńczonymi ozdobnym, kutym krzyżem lotaryńskim. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż lotaryński.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki osadzonych na betonowych cokołach:
– dużego żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego z motywem liści lipy z datą „1914" u podstawy,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika o rozdwojonych zakończeniach ramion.

W 13 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano 15.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 29-52 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 132-133.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 494-495.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
NIECHODIEJEW [NIEGODJAJEW] SIMON INFANTERIST Russische Armee
SIBIOKIN INFANTERIST Russische Armee
GOLTWIANSKI F.K. Russische Armee
CHALOCKI W.J. Russische Armee
JAROSZUK Russische Armee
GORDYKO Russische Armee
MINKMIDZE [MINNIDZE] K.M. Russische Armee
MATZI WASIL Russische Armee
PIOTROW ALEXANDER Russische Armee
BLUMBERG ADOLF INFANTERIST Russische Armee
SZPILEW ALEX FIODOR Russische Armee
ROMANOWSKIJ PETER JEGOROW Russische Armee
SIEMIANOW ANDREJ Russische Armee
WISZOWSKI Russische Armee
KOMAROW ANDREJ Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 59