Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205040-012
37
33
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony od strony południowej kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów, a z pozostałych stron betonowym murem. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów.

Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Występują tu nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion oraz żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych cokołach. Część z nich na okrągłej tarczy ma żeliwne tabliczki z danymi o pochowanych.

Cmentarz w latach 70-tych był niemal całkowicie zniszczony. Obecny wygląd różni się od pierwotnego. Na archiwalnych fotografiach można dostrzec rzędy mogił ujęte w kamienne obramowanie oraz dodatkowo żeliwne krzyże łacińskie z datą „1915" oraz żeliwny krzyż maltański z motywem liści dębu przeznaczony na groby żołnierzy armii niemieckiej. Na betonowych cokołach były osadzone prostokątne emaliowane tabliczki z danymi pochowanych. Pierwotny krzyż pomnikowy różnił się proporcjami i sposobem montażu od obecnego.

Cmentarz powstał w pobliżu szpitala polowego, zlokalizowanego w pobliżu majątku Kazimierza Groblewskiego. W 33 grobach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 21 z niemieckiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 267-289 (plany, projekt i wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67(fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 398-399.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 82.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MICEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MRAZEK JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GOD JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LIPENSKY JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WINKELMANN RUDOLF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
RADECKI ALBERT WEHRMANN Deutsche Armee
NEUHÄUSER FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SNOPEK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
UHL STEFAN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ETTEL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RÖH JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KALOUS JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KONIECZNY ISIDOR RESERVIST Deutsche Armee
SIEDLER OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
BLASCHKE PAUL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KRETSCHMER OSKAR KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SATTIG JOHANN PIONIER Deutsche Armee
RAUHUT PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
MÜLLER FRITZ PIONIER Deutsche Armee
BEISSE [BEIHSE] WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
POHNKE FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
BAUER JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
DYBALLA ARTUR GEFREITER Deutsche Armee
GULKE HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
KUNZ FRITZ FAH.JUNKER Deutsche Armee
LINDNER XAVER RESERVIST Deutsche Armee
KNOBLICH WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
GROCHOLSKI THOMAS GEFREITER Deutsche Armee
ELSNER I GEORG MUSKETIER Deutsche Armee
CHARMATZ WILHEM [WOLF] LANDSTURMMANN KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KRETSCHMER GEORG LEUTNANT IN DER RESERVE Deutsche Armee
UDE WILHELM MAJOR Deutsche Armee
KOEPPEL OSKAR LEUTNANT IN DER RESERVE Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 4