Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201010-002
21
18
Mogiła ziemna otoczona wysokim obramowaniem w kształcie symetrycznego ośmioboku Na mogile umieszczony jest krzyż z metalowych rur imitujący krzyż z brzozowego drewna.

Na obramowaniu umieszczona jest prostokątna, czarna tablica z napisem:
 
„Grób Ofiar Rabacji 1846 r./ Jan Gallan/ Jan Telesznicki/ Henryk Kępiński/ Stefania Kępińska/ Marian Żeleński/ Stanisław Stański/ N.N policjant z Bratkowic/ Henryk Muhl/ Adam N. Strażnik policyjny/ hr. Mieczysław Dębicki/ N. Kepiński/ N.N/ Sebastian Wesołowski/ Ignacy Dydyński/ N.N./ Mikołaj Włodkowski/ Eliasz Tarasiewicz/ Karol Schlosser/ Karol Janta/ Włodzimierz Rożen/ Leon Kazimierz Biliński”
 
W lutym 1846 r., by zapobiec wybuchowi powstania władze austriackie, inspirowały chłopskie napady na dwory, w czasie których dochodziło do zabójstw i grabieży. Wydarzenia te znane pod nazwą rabacji galicyjskiej najbardziej krwawy przebieg miały w cyrkule tarnowskim i bocheńskim. Wśród pomordowanych znaleźli się niedoszli powstańcy i przypadkowe ofiary. Do Cyrkułu w Bochni zwożono rannych i ciała zabitych. Zmarłych grzebano na cmentarzu przy ul. Orackiej.

Mogiłę przez pewien czas błędnie uznawano za grób uczestników powstania styczniowego. Do 1960 r. miała formę mogiły ziemnej na planie koła oznaczonej brzozowym krzyżem. Wtedy wykonane zostało betonowe obramowanie. W 2010 r. przeprowadzono renowację mogiły.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 45.
  • J. Kęsek, Znani i nieznani aktorzy wydarzeń 1846 roku w Bochni, "Rocznik Bocheński", T. 4, 1996, s. 123-144.
  • S. Dembiński, Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na 50-tą rocznice smutnych wypadków lutego, Jasło 1896.
  • Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Liber Mortuorum Parochiae Bochnensis pro Anno 1846 (sygn. KMB XIII/1, wpisy nr 37-50, 52-54,61).
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
GALLAN JAN Opfer der Bauernrevolte in Galizien
TELESZNICKI JAN Opfer der Bauernrevolte in Galizien
KEMPIŃSKI HENRYK Opfer der Bauernrevolte in Galizien
KEMPIŃSKA STEFANIA Opfer der Bauernrevolte in Galizien
ŻELEŃSKI MARCJAN Opfer der Bauernrevolte in Galizien
STAŃSKI STANISŁAW Opfer der Bauernrevolte in Galizien
MÜHLER HENRYK Opfer der Bauernrevolte in Galizien
ADAM Opfer der Bauernrevolte in Galizien
DEMBICKI MIECZYSŁAW Opfer der Bauernrevolte in Galizien
KEMPIŃSKI Opfer der Bauernrevolte in Galizien
WESOŁOWSKI SEBASTIAN Opfer der Bauernrevolte in Galizien
DYDYŃSKI IGNACY Opfer der Bauernrevolte in Galizien
WŁODKOWSKI MIKOŁAJ Opfer der Bauernrevolte in Galizien
TARASIEWICZ ELIASZ Opfer der Bauernrevolte in Galizien
SCHLOSSER KAROL Opfer der Bauernrevolte in Galizien
JANTA KAROL Opfer der Bauernrevolte in Galizien
ROŻEN WŁODZIIERZ Opfer der Bauernrevolte in Galizien
BILIŃSKI LEON KAZIIMIERZ Opfer der Bauernrevolte in Galizien
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Opfer der Bauernrevolte in Galizien 1
Opfer der Bauernrevolte in Galizien 1
Opfer der Bauernrevolte in Galizien 1