Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201010-008
35
25
Kwatera ogrodzona jest 8 betonowymi słupkami połączonymi żelaznym łańcuchem. W jej obrębie znajdują się 3 żelazne krzyże z glorią (albo aureolą) na skrzyżowaniu ramion.

Głównym elementem kwatery jest kamienny głaz z tablicą z napisem:

"OBELISK KU CZCI/ POLEGŁYCH W WALKACH O MIASTO/ 5-6 WRZEŚNIA 1939 ROKU/ UFUNDOWANO STARANIEM/ SPOŁECZEŃSTWA MIASTA BOCHNI/ I FIRMY "MARMO"/ 5 WRZEŚNIA 2009".

W 2009 r. na kwaterze umieszczono pomnik w formie kamiennej płyty o nieregularnym kształcie z wyrytym godłem, nazwiskami poległych i napisami:

"ODDALI ŻYCIE OJCZYŹNIE/ MIEJSCEM ICH WIECZNEGO SPOCZYNKU/ STAŁA SIĘ BOCHNIA/ POLEGLI W WALKACH O MIASTO/ 5-6 WRZEŚNIA 1939 ROKU"

W obrębie kwatery znajduje się również nagrobek Józefa Kosmatego z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w kształcie krucyfiksu umieszczonego na wysokim postumencie. Na przedniej ścianie pomnika znajduje tablica z medalionem przedstawiającym fotografię zmarłego i napisem memoratywnym:„Tu spoczywa w wspólnym grobie żołnierskim Ś.P. JÓZEF KOSMATY z Wilamowic * 29.11.1912 † 7.9.1939. Przechodniu zmów Zdrowaś Mario za duszę obrońców Ojczyzny”.

W wyniku walk pod Bochnia w dniach 6-7 września 1939 r. poległo lub zmarło z ran ok. 40 żołnierzy Wojska Polskiego. W kwaterze spoczywa w sumie 35 żołnierzy, w tym 10 nieznanych z nazwiska, wśród których znajduje się 4 żołnierzy ekshumowanych w 1958 z wsi Porąbka w pow. limanowskim.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 84.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (Karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, materiały PCK).
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa – lata wojny 1939-1945, pod. red. Cz. Czubryt-Czarnockiego, Warszawa 1988, s. 731.
  • H. Rayska-Grzesiak, Marian Rayski (ur. 25 marca 1939 – zm. 6 września 1939 r.), „Almanach Nowotarski, R. 6, 2002", s. 141-144.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KOSMATY JÓZEF SZEREGOWY Polnische Armee
BOROWIEC STANISŁAW KAPRAL Polnische Armee
BORUCKI [BORUSKI] JAN STRZELEC Polnische Armee
BURAS STANISŁAW SZEREGOWY Polnische Armee
WOLNY FRANCISZEK SZEREGOWY Polnische Armee
MAJ BOLESŁAW UŁAN Polnische Armee
SKRZYSZOWSKI PIOTR STRZELEC Polnische Armee
CHODAK ANTONI SZEREGOWY Polnische Armee
SZMUC KAROL PODCHORĄŻY OCHOTNIK Polnische Armee
STAŃCZAK ALBIN SZEREGOWY Polnische Armee
SZCZERBIŃSKI JULIAN SZEREGOWY Polnische Armee
STUCHLIK [STRZECHLIK] EMIL SZEREGOWY Polnische Armee
ZIURKOWSKI PAWEŁ SZEREGOWY Polnische Armee
WAKSBERG [WEKSBERG] STEFAN SZEREGOWY Polnische Armee
SEŃKOW WASYL ŻOŁNIERZ Polnische Armee
KOŚMIDER ERWIN ŻOŁNIERZ Polnische Armee
NOWAK JÓZEF SZEREGOWY Polnische Armee
GĄSIOR ANTONI Polnische Armee
MATUSZAK [MAŁUSZAK] ALOJZY SZEREGOWY Polnische Armee
MARKURA MICHAŁ Polnische Armee
STANIAK STEFAN Polnische Armee
SKRZYŃSKI PIOTR Polnische Armee
MROWIEC JÓZEF SZEREGOWY Polnische Armee
SOCHA BRONISŁAW Polnische Armee
STROKA MARIAN Polnische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Armee 6
Polnische Armee 4