Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201010-009
424
314
Kwatera założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczona od strony południowo-zachodniej balustradą na kamiennym murze, od strony północno-zachodniej kamiennym murem ze słupami wystającymi ponad koronę muru, a z pozostałych stron kamiennym murem. Ogrodzenie jest dostosowane uskokami do nachylenia terenu w kierunku północno-wschodnim, od strony zewnętrznej na niektórych odcinkach podparte betonowymi przyporami. Wejście boczne, zamknięte żelaznymi, dwuskrzydłowymi, ażurowymi wrotami, zdobionymi motywem krzyża maltańskiego, znajduje się od północnej strony cmentarza. Pozostałe dwa wejścia są usytuowane w linii południowo-wschodniego ogrodzenia i poprzedzone schodami.

Głównym akcent architektoniczny to masywny kamienny krzyż osadzony w linii południowo-wschodniego ogrodzenia, umieszczony na postumencie. We wnęce pod krzyżem wmurowana jest płaskorzeźba przedstawiająca Anioła Śmierci z mieczem. W linii północno-zachodniego ogrodzenia znajduje się zwieńczona krzyżem łacińskim ściana pomnikowa z tablicą inskrypcyjną.

Groby są rozmieszczone w rzędach wzdłuż ogrodzenia oraz w 9 rzędach prostopadłych do głównej osi cmentarza.
Pod pomnikiem znajduje się kwatera oficerska z betonowym obramowaniem i 4 nagrobkami w formie kamiennych krzyży maltańskich z tarczą zawierającą inskrypcję na skrzyżowaniu ramion.

Na cmentarzu występują nagrobki w formie osadzonych w betonowych cokołach łacińskich i lotaryńskich z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion, z owalnymi, emaliowanymi tabliczkami.

W północnej części cmentarza od strony wejścia bocznego znajdują się trzy ziemne mogiły z betonowym obramowaniem, w których spoczywa lotnik i dwaj żołnierze Wojska Polskiego z września 1939 r.. Oznaczone są betonowymi krzyżami z czarną prostokątną tabliczką imienną na skrzyżowaniu ramion.

W 96 grobach zbiorowych i 36 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 398 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 4 z niemieckiej, 17 z rosyjskiej oraz jedną osobę, której przynależności armijnej nie ustalono. We wrześniu 1939 r. pochowano tu lotnika Franciszka Dubiela, porucznika 24 Pułku Ułanów, zmarłego z ran odniesionych w boju pod Kasiną Wielką Zygmunta Bukrabę, strzelca Józefa Grabowskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 483-645 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 346-347.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie w województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 57.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 160-166.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 340-341.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 47-48.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85-86.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BUKRABA ZYGMUNT PORUCZNIK Polnische Armee
GRABOWSKI JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
DUBIEL FRANCISZEK SZEREGOWIEC [KAPRAL PODCHORĄŻY] Polnische Armee
BORZYCKI LADISLAUS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOWATY JÁNOS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SCHATZER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LAMPERT [LAMPART] LANGTHALER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REHAK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOHACZ LUKAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRĘBALA STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MÜHL RUDOLF GEFREITER TITULAR KORPOLAR Österreich-Ungarische Armee
KAMINSKI JOHANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ZAWADIL RUDOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JÄGER MAX KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ŠPOLC JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MILLER ADALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ONDRAČEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLEINER RICHARD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STOMNICKI ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAROCH [MAROH] FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WUSAC [WUSACZ] ALEKSY INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOLF FRANZ KANONIER Österreich-Ungarische Armee
LANC EDUARD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JAKIMIEC NIKOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FRISCHMANN RUDOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TKACZYK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KROCHMATNY [KROCHMATNYJ] IVAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TREFIL ANTON JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HEGER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIECH JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GLATZ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CHALCZYK WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZCZERBANIUK DEMETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAAS EMIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOSNIAK DANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RENNER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KARHUT [KARKUL] DYMITR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HÖHLE LEOPOLD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRAUN NORBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JAWORSKI STANISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PICHLER ALOIS INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
PAWELISCH JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZYPERŁO MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BORUFKA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZAJDEL VIKTOR LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
SCHMIERL [SCHMIERZ] FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FÖRÖKA SEBASTIAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OSTRUSZKA KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KALCHMAYER JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
FAGAT ISTVÁN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RICHTER ANTON LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
MAŃKOWSKI THADDÄUS RESERVIST ULAN Österreich-Ungarische Armee
SOBAKOW OFFIZIER DRAGONER Russische Armee
JAKIMOW JEFIM INFANTERIST Russische Armee
BOJKO PROFIM INFANTERIST Russische Armee
RABAKOW OFFIZIER [DRAGONER] Russische Armee
WARŁONOW SEDRAK Russische Armee
SZCZEPANOW WLADIMIR INFANTERIST Russische Armee
NIEBASTOJ MAKARY INFANTERIST Russische Armee
KULIG DAVID INFANTERIST Russische Armee
KOBZAR LUKAS INFANTERIST Russische Armee
POLJANIN SIMON Russische Armee
DOWBISZ AFANASIJ INFANTERIST Russische Armee
BICZUK THEODOR INFANTERIST Russische Armee
SEITEL [SEITL] JOHANN RECHNUNGSUNTEROFFIZIER I KL FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
KOSYK [KOSZYK] WASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAPFER FLORIAN RESERVIST TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
POCZĄTEK MARTIN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
KMIECIK MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GERATOWICZ ANDREAS LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
FRĄCZEK FRANZ LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
MOSKAL JOSEF LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
MIZERA PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLIER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KROL KASIMIR LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
GIERKA JOHANN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
PRZEWODZKI ADALBERT CIVIL ARBEITER Österreich-Ungarische Armee
CISLO STANISLAUS LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
UZNANSKI [UŻAŃSKI] SEBASTIAN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
NIZINSKI EDUARD LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
PORZYCKI ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAZIK JOSEF LANDSTURMANN NFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SUROWIEC JOHANN LANDSTURMANN Österreich-Ungarische Armee
LERCH RUDOLF GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
JOJCZYK [JAJCZYK] JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRZUSZEK STANISLAUS LANDSTURMMAN Österreich-Ungarische Armee
SCHERER JOSEF RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KRATOCHWIL FRANZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LITWINIUK WASYL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
WOLOSZYN MICHAEL KORPOLAR TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
FRYK JARKO [JURKO] HORNIST Österreich-Ungarische Armee
FAJFROWICZ MARTIN ERSATZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BELEJ DEMETER HORNIST Österreich-Ungarische Armee
WAWRZYKIEWICZ MARTIN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
DYNAK [DEJNAK] JOHANN RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RABIARZ PETER RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KIECA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOCZEK LUDWIG LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
PITORAK BARTHOLOMÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRZOSKA [BRZOZKA] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIKORA ANDREAS LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
DUBIEL JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Österreich-Ungarische Armee
RACZEK JOHANN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
ZEMCZAK JOHANN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
CIUK WASYL LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
PIENCZAK KARL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
MERENA THEODOR LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
PACANA JOSEF LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
MIĘTUS IGNATZ LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
GRZYBEK VALENTIN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
TUNIKOWSKI ALEXANDER OBERWAFFENMEISTER Österreich-Ungarische Armee
MOSOŃ JOSEF STALLKNECHT Österreich-Ungarische Armee
KUTA JOHANN CIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
CICHAŃSKI KONSTANTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MANUSZKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WASKO JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
BUSSE KARL KANONIER Deutsche Armee
BORMANN FRITZ
BRÜSEMANN KLAUS KANONIER Deutsche Armee
LUDWIG ALFRED STABSFELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
SCHOLZ RUDOLF OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
TITZ LEUTNANT IN DER RESERVE RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
MUNKASSY BÉLA Österreich-Ungarische Armee
WALDSTEIN ANTON FELDWEBEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SCHUH ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LAUR EDUARD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FEDENKO WASYL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STURM RUDOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHALY PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FUKSA JOHANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BENTELE GOTFRIED LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
AGOSTINI FERNANDO LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DANLER KARL HORNIST Österreich-Ungarische Armee
KOPP JOSEF ANTON LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LECHNER MATHIAS ERSATZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STEIDL PETER ERSATZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HOPFGARTNER THOMAS ERSATZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RINDLER PETER PAUL LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STÖGER [ PTEGER] JOHANN ERSATZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WINKLER MATHIAS LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WOLF WENZEL ERSATZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
URBAN FELIX LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BUCHNER ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
CEJNA FRANZ RESERVIST LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HERZOG SIMON ERSATZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HOTTER FRANZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RUSIANOWSKI KARL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
WÁSLIK VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WEISENBÖCK KONRAD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Österreich-Ungarische Armee
SAWKO ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SEETHALER JOHANN LANSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
HUCZKO MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FARKAS ALEXANDER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PANER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BEDNARCZYK GREGOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOMICA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NIEMIEC ALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAROSAN JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LENGYEL ISTVÁN ERSATZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
FIERAK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PATOKI SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
TREBO FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOMSA WLADIMIR JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HABÖCK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VORPAT ADOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ABRUDAN JOSEF HUSAR Österreich-Ungarische Armee
BARTLI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOLEČEK ANTON INFANTERIST TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LUCKÓW PAUL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
LERECZKO MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HRYNCZYSZYN [HONPYCZYSZYN] WASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FREJ TYMKÓW INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LAŁYK MICHAJLO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZASCTEŁKO JOHANN ULAN Österreich-Ungarische Armee
ČECH ANTON LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SEMKÓW NIKOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WARZNY THOMAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZECH GEORG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MEGYERI JÁNOS EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Österreich-Ungarische Armee
BORT [BART] GIUSEPPE EINJÄHRIGER FREIWILLIGER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HOFER JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRIEDL JAKOB KANONIER Österreich-Ungarische Armee
ATZLER RUDOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LEITNER JOSEF ERSATZ-KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KREUTMAYER LEOPOLD KANONIER Österreich-Ungarische Armee
PARESO JÁNOS FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
KRISTLER PETRO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WINDHAGER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HALAT JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JORI LUIGI LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TICHY JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MACHALA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KREPELA ANTON FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
TICKER FRANZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZÖCKE STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HRICZUK GEORG HONVED Österreich-Ungarische Armee
KERN JOHANN ERSATZ KANONIER Österreich-Ungarische Armee
MIARKA ADALBERT Österreich-Ungarische Armee
GUSSWALD JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MYRONIUK WLADIMIR KANONIER Österreich-Ungarische Armee
HAPPACHER ALOIS KANONIER Österreich-Ungarische Armee
HUBICKI ANDREAS LANSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
VÖLKER STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
GERYK JOHANN RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
MŁOT ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOMAREK [KOMACEK] JOSEF Österreich-Ungarische Armee
SCHINDLER ANTON KANONIER Österreich-Ungarische Armee
BURYAN RUDOLF OBERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
FALUSI FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NEMET JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STALTNER JOSEF LANSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
SKIBA JOHANN LANSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
RUMETSCHOFER GEORG SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
BEDNARCZYK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOYER ANTON SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
BOGNAR VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZABRACZKI FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BIŁYJ PETER SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
ANGERER KARL SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
SEYDL VIKTOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BELDYGAR ANTON EINJÄHRIGER\ FREIWILLIGER Österreich-Ungarische Armee
HEJCMANN FRANZ TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
KÁDÁR MICHAEL RESERVIST TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
ANDONY MARKO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POCKER JULIUS KANONIER Österreich-Ungarische Armee
MÉHES JOHANN RESERVIST TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
GINTL MICHAEL LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
TÓTH FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MACH LUDWIG R.KPL.TIT.ZGSF. Österreich-Ungarische Armee
MENTEL JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PECK FRANZ TAMBOUR Österreich-Ungarische Armee
FULESI STEFAN INFANTERIST TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MACZEJKO CYRILL LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS JOSEF PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
CHOCHOŁ JOHANN RESERVISTTRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
WOŹNY ANTON CIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
STRBÁK JOHANN RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SNOPEK MICHAEL CIVIL-KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
JAKUBECZ MARTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STOCKINGER KARL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SZLEZAK ADALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WISZNIOWSKI PAUL SANITÄTSSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
DERVARICS ISTVÁN HONVED HUSAR Österreich-Ungarische Armee
OLDRICH JOSEF WACHTM. II KL. Österreich-Ungarische Armee
BUBEN FRANZ F. POST. SCHAFF Österreich-Ungarische Armee
KACZOR JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MACYNA JOSEF CIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
KREMPLER JOHANN ERSATZ SANITÄTSSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
WEIGEL [WEIGL] THOMAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GAWLIŃSKI ADAM OBERAUFSEHER Österreich-Ungarische Armee
FÜRTÖS LADISLAUS RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WASYŁKÓW STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOŚCIW BASILIUS RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OHNER ANTON FEUERWERKER Österreich-Ungarische Armee
RYBICKI INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOJCAŁOW DAMIAN INFANTERIST Russische Armee
PETRENKO MICHAEL INFANTERIST Russische Armee
MITYKOW GENDARMERIE Russische Armee
MAGROT WASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HERMAKOWSKI IWANOWICZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MÜLLNER JOSEF LANSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
FARKAS GEORG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAŁEK ANDREAS LANSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
MARO JÁNOS HUSAR Österreich-Ungarische Armee
BORUCKI SIMON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BÖCK WALTER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TENBER FRANZ LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
GÓRA FRANZ CIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
NAGABER KARL SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
SANDOR ALEXANDER KORPOLAR Österreich-Ungarische Armee
JÓSENKÓW MICHAEL ERSATZ-INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KULIK [KALIKA] PETER RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUGOWY JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAROLCZUK [KURELAK] STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAŚKOW IWAN ERSATZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZCZECH JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WIACZEK GREGOR SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RUTYBA JAKOB SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CZYCZ JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GRYCZAK WASIL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PIKULSKI STANISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOLYK JAKOB SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HUCALUK STEFAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WASYLYSZYN DANILO SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SANKOWSKI JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DEMKIW IWAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RYDZAN [RYDROŃ] MARTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CIEŚLA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ROMAŃSKI KASIMIR SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JUSZCZYK SZCZEPAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEUMANN JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KURBEŁO WOJCIECH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLUS MICHAEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRANKE KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLIMES JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KUKLEWICZ MARTIN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PETRASEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REINER SELIG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEUGUT VON HENKEL CHASKEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LIGEZA LADISLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHWAJA MATHEUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HUMENCZAK ZACHARKO SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KEDZIOR JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PAWLOWICZ BLASIUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LESNIAK JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ADAMCZYK ADAM SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NAZAREWICZ DYMITR SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PATYK MARTIN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ISKRA JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NOWAK STANISLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BISKUP ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TURUJUSZ MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MALIPA CLEMENT LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
1
Deutsche Armee 1
Russische Armee 2
Österreich-Ungarische Armee 106