Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201010-011
53
52
Mogiła ogrodzona jest betonowymi słupkami osadzonymi na wysokiej betonowej podmurówce i połączonymi parami metalowych rur. Głównym elementem to obelisk kamiennych ciosów z czarnym krzyżem łacińskim w górnej części. Na podstawie pomnika znajduje się czarna, prostokątna tablica z napisem:„W HOŁDZIE 52 OFIAROM/ MORDU HITLEROWSKIEGO/ DOKONANEGO W TYM MIEJSCU/ W DNIU 18 GRUDNIA 1939 R./ SPOŁECZEŃSTWO MIASTA BOCHNIA”.

Po obu stronach pomnika znajdują się krótkie, opadające uskokowo odcinki kamiennego muru, na których umieszczone są tablice z nazwiskami pomordowanych.

Wieczorem 16 grudnia 1939 r. członkowie organizacji „Orzeł Biały" Zygmunt Krzyszkowski i Franciszek Piątkowski dokonali napadu na posterunek policji niemieckiej w Bochni. Wywiązała się walka, w wyniku której obaj zginęli. Ich zwłoki nad ranem 17 grudnia zostały na słupie na latarni, przed którym znajdował się posterunek. W odwecie okupant niemiecki rozstrzelał 18 grudnia 1939 r. na wzgórzu Uzbornia 51 osób. Zwłoki zakopane zostały w dwóch dołach w miejscu egzekucji. Po kilku dniach przewieziono tu i zakopano ciała Zygmunta Krzyszkowskiego i Fryderyka Piątkowskiego.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 50.
  • Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sygn. IPN Kr 1/1310 t. 3, IPN Kr 1/2365, IPN Kr 1/1299, IPN Kr 1/1276, IPN Kr 1/1310 t. 1.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, oprac. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 732.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 21.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BADURA LEON OSOBA CYWILNA
BADURA ROMAN OSOBA CYWILNA
BARDOŃ WOJCIECH OSOBA CYWILNA
BERGBANG SAMUEL OSOBA CYWILNA
BODURKA FELIKS OSOBA CYWILNA
CEMPA SZYMON OSOBA CYWILNA
CHMIELEWSKI OSOBA CYWILNA
CZACHOR STANISŁAW OSOBA CYWILNA
DROŹDZIK WACŁAW OSOBA CYWILNA
FITA WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
GOMULIŃSKI JULIAN OSOBA CYWILNA
GORZELSKI WAWRZYNIEC OSOBA CYWILNA
GÓRKA FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
HABAŚ FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
JAWORSKI ZYGMUNT OSOBA CYWILNA
KLESZCZ WOJCIECH OSOBA CYWILNA
KLIMCZYK ANTONI OSOBA CYWILNA
KONASZEWSKI MARIAN OSOBA CYWILNA
KRUCZEK JÓZEF OSOBA CYWILNA
KRZYK JAN OSOBA CYWILNA
KRZYKOWSKI [KRZYK] STANISŁAW OSOBA CYWILNA
KUCHTA FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
KUKLA MARIAN OSOBA CYWILNA
KWARTNIK FRYDERYK OSOBA CYWILNA
LECH JAN OSOBA CYWILNA
LECH STANISŁAW OSOBA CYWILNA
ŁAMIEC ALEKSANDER OSOBA CYWILNA
MALEC STANISŁAW OSOBA CYWILNA
MIGDAŁ FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
PŁACZKOWSKI TADEUSZ OSOBA CYWILNA
PŁONKA STEFAN OSOBA CYWILNA
PRZYBYŚ FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
PTAK MARIAN OSOBA CYWILNA
PYRKA MACIEJ OSOBA CYWILNA
PYRKA WOJCIECH OSOBA CYWILNA
RYNCARZ KONSTANTY OSOBA CYWILNA
SAMEK WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
SCHENFELD SAMUEL OSOBA CYWILNA
SIWEK ANTONI OSOBA CYWILNA
SŁOŃCZYŃSKI FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
SOBAS TADEUSZ OSOBA CYWILNA
SONIK ANDRZEJ OSOBA CYWILNA
SZYDŁOWSKI BOLESŁAW OSOBA CYWILNA
ŚWISTAK MICHAŁ ROMAN OSOBA CYWILNA
TABAK LEON OSOBA CYWILNA
TABOR ADOLF OSOBA CYWILNA
TWARDOWSKI TADEUSZ OSOBA CYWILNA
WILK MIECZYSŁAW OSOBA CYWILNA
ZACHARA FELIKS OSOBA CYWILNA
ZAGARLIŃSKI TADEUSZ OSOBA CYWILNA
KRZYSZKOWSKI ZYGMUNT OSOBA CYWILNA
PIĄTKOWSKI FRYDERYK OSOBA CYWILNA
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
OSOBA CYWILNA 1