Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201070-002
51
8
Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z betonowych, zwężających się ku górze słupów o przekroju ośmiobocznym, połączonych żelaznymi rurami i betonową podmurówką. Znajdujące się od strony południowej wejście zamykane jest łańcuchem.

Główny element cmentarza to betonowy krzyż łaciński na wysokim postumencie, umieszczony w linii ogrodzenia na wprost wejścia. Na jego licu znajduje się żeliwny ażurowy krzyż z motywem miecza. Na skrzyżowaniu ramion krzyża osadzony jest krzyż maltański z datą „1914" i wieńcem laurowym.Taki sam krzyż nałożony jest na lico stel wieńczących betonowe słupy w północnych narożnikach ogrodzenia.

Groby rozmieszczone są równolegle do północnego ogrodzenia. Na cmentarzu znajduje się osiem nagrobków w formie krzyży łacińskich z żelaznych prętów i osadzonych na betonowych cokołach.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 1235-1237 (wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 369.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 172.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 343.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 89-90.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
GAWLIŃSKI JOHANN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MADURA ADALBERT ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
WEISS ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZURAWSKI FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIKORA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOŁODZIEJ LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WECHSBERG SIEGFRIED OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
ANTL EMIL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 43