Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201020-004
12
2
Kwatera zbudowana jest na planie prostokąta i otoczona betonowymi słupami zwężającymi się ku górze, połączonymi niską podmurówką i parami metalowych rur. Zamknięte łańcuchem wejście znajduje się od strony wschodniej. Głównym akcent architektoniczny to umieszczony na wysokim postumencie w linii ogrodzenia betonowy krzyż łaciński, z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem łacińskim.
 
W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach krzyży z żelaznych prętów: trzech łacińskich i jednego lotaryńskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 265, 407, 765-779.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 367.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 168.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 342.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 88.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BRETITENBAUM [BREITENBAUER] MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIOTROWSKI THEODOR Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 9
Russische Armee 1