Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201020-006
174
2
Cmentarz zbudowany jest na planie nieregularnego wieloboku i otoczony murem z betonową nakrywą. Zamykane drewnianą, jednoskrzydłową furtką wejście znajduje się od strony wschodniej. Głównym elementem cmentarza jest usytuowany w linii ogrodzenia pomnik w kształcie kapliczki zwieńczonej krzyżem łacińskim. We wnęce na przedniej ścianie pomnika umieszczony jest żeliwny, ażurowy krzyż łaciński. Groby mają układ rzędowy, nieregularny.

Występują tu nagrobki, umieszczone na betonowych postumentach, w formie
- żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich i lotaryńskich,
- krzyży łacińskich i lotaryńskich z płaskownika.

Na części krzyży umieszczone są emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 21 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 123 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 51 rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 166,,299, 1223-1229.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 366.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 206-208.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 351.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 104-105.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
GLATZ THOMAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHWAB JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 121
Russische Armee 51