Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1217030-002
4
0


 


 


Mogiła ziemna z betonowym obramowaniem i słupkami w narożach. U wezgłowia krzyż z figurą Chrystusa na postumencie z napisem:


„CZTEREM NIEZNANYM/ OFICEROM WOJSK POLSKICH/ ZASTRZELONYM PRZEZ GESTAPO NA TYM CMENTARZU/ 15 I 1940/ TYM BOHATEROM/ I MĘCZENNIKOM/ ZA WIARĘ ŚWIĘTĄ/ I OJCZYZNĘ NASZĄ/ POLSKE/ POSTAWIŁA POMNIK TEN W DOWÓD CZCI I MIŁOŚCI/ LUDNOŚĆ BUKOWINY/ TATRZAŃSKIEJ


 


Pochowano tu 4 żołnierzy Wojska Polskiego schwytanych i rozstrzelanych podczas próby przedostania się do Węgier.

  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, pod red. Cz. Czubryt-Borkowskiego, Warszawa 1988, s.469.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 - 1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 19. (Publikacja podaje błędnie nazwiska ofiar, które zostały pochowane na cmentarzu w Poroninie).
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Armee 4