Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211030-007
19
19
Mogiła nieoznakowana, prawdopodobnie znajdująca się w przedniej części cmentarza. Pochowano w niej rodzinę Lehrerów rostrzelaną 20 maja 1942 r. W tej samej egzekucji zginął Karol Chraca, Polak, zabity za udzielanie pomocy Żydom. W obrębie cmentarza żydowskiego pochowano co najmniej 3 ofiary egzekucji z lipca 1942 r. oraz 13 osób narodowości żydowskiej rozstrzelanych w sierpniu 1942 r. Osoby te również spoczywają w nieoznakowanych grobach w obrębie cmentarza żydowskiego.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 25.
  • Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów do roku 1945, red. Feliks Kiryk, Kraków 1997, s. 449.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
CHRACA KAROL OSOBA CYWILNA
LEHRER JÓZEF OSOBA CYWILNA
LEHRER REWKA OSOBA CYWILNA
PACANOWER GUSTAW OSOBA CYWILNA
PACANOWER SYDA OSOBA CYWILNA
SÜSNER OSOBA CYWILNA
BALITZER ANNA OSOBA CYWILNA
BALITZER HENRYK OSOBA CYWILNA
BALITZER OSOBA CYWILNA
BALITZER FELIKS OSOBA CYWILNA
JONAS GEORG OSOBA CYWILNA
KOLBER /MĘŻCZYZNA OSOBA CYWILNA
JONAS SALOMEA OSOBA CYWILNA
KOLBER /KOBIETA OSOBA CYWILNA
KRAUS NINA OSOBA CYWILNA
LEHRER /ŻONA JÓZEFA OSOBA CYWILNA
MIDELGRÜN /KOBIETA OSOBA CYWILNA
NEUGEWÜRTZ NATAN OSOBA CYWILNA
NEÜGEWURTZ /ŻONA NATANA OSOBA CYWILNA