Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1217050-002
33
0
Na podeście znajduje się ołtarz polowy. Symetrycznie względem ołtarza rozmieszczone są dwa głazy z tablicami. Pierwsza zawiera nazwiska mieszkańców Poronina zamordowanych w latach 1939-1945, a druga napis memoratywny:
 
„† / 38 UKORONOWANYCH / ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ / TU LEŻĄ ROZSTRZELANI / BYŚMY MIELI WOLNOŚĆ ŻYCIA / W KOŚCIELE I OJCZYŹNIE / "CIAŁA ZABITE ALE DUCH ŻYJE"
 
Pochowano tu 33 ofiary okupanta niemieckiego.
  • A. Bafia, Cmentarz w Poroninie, w: Poronin dawniej i dziś, red. Aniela Bafia, Teresa Nocoń,  Poronin 2004, s. 312.
  • A. Bafia, Cmentarz w Poroninie, w: Dzieje Kościoła w Poroninie 1806-2006, red. Aniela Bafia, Teresa Nocoń,  Poronin 2006, s. 188
  • J. Matyga, Wspomnienia wojenne, w: Poronin dawniej i dziś, red. Aniela Bafia, Teresa Nocoń,  Poronin 2004, s. 261-262.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, pod red. Cz. Czubryta-Borkowskiego i in., Warszawa 1988, s. 469.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 92-93 (Wymienia fakty zbrodni z lat 1940-1944 popełnione na grupie ponad 50 osób).
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
27
1
5