Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1203050-001
43
43
Mogiła założona jest na planie prostokąta i ogrodzona zakończonymi kuliście słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi kopiec z dolomitowych kamieni, zwieńczony krzyżem z ciemnego kamienia. Na kopcu umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: „BOHATEROM ✝DEN HELDEN/ Z ROKU/ VOM JAHRE/ 1914 – 15/ INFANTERISTEN/ JOSEF SZOZDA NICOLAUS IWASYSZYN/ JOSEF CZAJKOWSKI FRANZ HAIDER/ BASIL SCHWEC GREGOR NAKONECZNY/ KARL KOCZAN MICHAEL PODIO/ IWAN CURIC IWANDA O. N./ MICHAEL HOLOWEJ JOSEF DAROCZI./ BASIL LUSZCZYK JOHANN OLKO/ DIMITR WOJCIK MICHAEL SZUBELAK/ STEFAN GENDJAR MICHAEL KRAJESS/ WALENTIN LOCH LUDWIG DIMAK/ MICHAEL SIKORA IWAN GARANDZA/ HRYC BANACHYWYCZ JOSEF SZCZERBY/ SIMEON GIERULA BASIL JAGIELA/ BASIL KOS SIMEON DANGUBICZ/ LUKAS LUB JOHANN DANIEL/ DIMITR WIELICZKO JOSEF DOBIAS/ MARTIN RUSIN VALENTIN KOBOS/ VALENTIN RYCZKO MICHAEL CHYLIŃSKI/ ANASTAZY NALEWAJKO ISTVAN TOTH/ RUSSISCHE SOLDATEN/ IVAN KUSTOV MICHAEL BARYSZEW/ ILKO JOSEF WOZNIAK”. Najbliższe otoczenie pomnika jest wydzielone krawężnikiem i wyłożone kostką brukową. Przed kopcem znajdują się dwie ławy z ciemnego kamienia.

Według danych z 1915 roku pochowano tu 38 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z armii rosyjskiej. W pobliżu znajdował się osobny grób kryjący szczątki żołnierza nieznanego z nazwiska. W 1923 r. przeniesiono tu szczątki szeregowca Hoffmana, ekshumowane z grobu na skraju lasu w pobliżu pompy wodnej.

Podczas remontu kopca w latach 1994-1995 odkryto akt erekcyjny pomnika z 2 czerwca 1915 r. Wówczas wykonano rekonstrukcję tablicy nagrobnej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, C.K. Starostwo w Chrzanowie, sygn. StCH 11.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 91.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, sygn. 29/309/0/3/505 s. 629, 654-656.
  • S. Orłowski, Trzebinia i region w latach 1815–1918, w: Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, red. F. Kiryk, Kraków 1994, s. 303, 336.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SZOZDA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZAJKOWSKI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
IWASYSZYN NICOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAIDER [HEIDER] FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZWEC BASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOCZAN KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DODIS [PODIO] MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HODOWEJ MICHAEL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
NAKONECZNY GREGOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CURIČ [ČURIČ] IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
IWANDA INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DAROCZI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUSZCZYK BASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OLKO JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GENDJAN [GENDJAR] STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOJCIK DIMITR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZUBELAK MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LOCH VALENTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAJESS [KRAJES] MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DIMAK LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIKORA MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GARANDZA IWAN ERSATZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BANACHYWICZ {BANACHEWICZ] HRYĆ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZCZERBY JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GIERULA [GERULA] SIMEON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JAGIEŁA [JAGEŁA] BASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOS BASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DANGUBICZ [DANENBUCZ] SIMEON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUB LUCAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DANIEL JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WIELICZKO DIMITR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DOBIAS [DOLIAS] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RUSIN MARTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOBOS VALENTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RYCZKO VALENTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CHYLIŃSKI MICHAEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
NALEWAJKO [NALYWAJKO] ANASTAZY INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOTH ISTVAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KUSTOW IVAN INFANTERIST Russische Armee
BARYSZOW MICHAEL INFANTERIST Russische Armee
KOCAN ILKO FUHRMANN Russische Armee
WOZNIAK JOSEF FUHRMANN Russische Armee
HOFFMAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee