Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1203040-002
256
52
Obszar mogiły otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na wysokiej podmurówce. Główny element urządzenia mogiły stanowi granitowy cokół z czterometrową kolumną zwieńczoną kulą na kwadratowej głowicy. We wnęce na frontowej ścianie cokołu znajduje się granitowa tablica z napisem w języku polskim i rosyjskim:
„Tu spoczywa 256 żołnierzy Armii Radzieckiej/ z 4 Samodzielnego/ Korpusu Pancernego Gwardii/ i 59 Armii I Frontu Ukraińskiego/ poległych w styczniu 1945 roku/ w Libiążu i okolicy”.

Część obszaru mogiły i dojście do pomnika wyłożone jest kostką brukową. Pozostała część ujęta jest w krawężnik i obsadzona zielenią wieloletnią.

Spoczęły tu szczątki żołnierzy Armii Czerwonej poległych lub zmarłych w 1945 r., pochowanych pierwotnie na terenie miejscowości: Dąb, Chełmek, Bobrek, Gromiec, Żarki, Gorzów, Libiąż Mały, Libiąż Wielki i Moczydło.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 88-89.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w latach wojny 1939 - 1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 299.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 87.
  • Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim, Katowice 1986.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
GAWRILUK KLIM STIEPANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
RUSAKOW NIKOŁAJ ARCHIPOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BAZARUCH [NAZARUCH] JURIJ A. SZEREGOWY Rote Armee
BOŁDAREW WASILIJ T. SZEREGOWY Rote Armee
BONDARUK GIERASIM Ż. SZEREGOWY Rote Armee
BURDZIN PIOTR T. STARSZY SIERŻANT Rote Armee
CARKOW PIOTR J. SZEREGOWY Rote Armee
DĄBICKI NIKOŁAJ M. SZEREGOWY Rote Armee
KOROWIECKI WŁADIMIR F. SIERŻANT Rote Armee
KULEJEW WIKTOR A. SZEREGOWY Rote Armee
MICHOWIEC [MIECHOWIEC] GAWRIŁ J. SZEREGOWY Rote Armee
NIECZAJEW IWAN P. SZEREGOWY Rote Armee
PANCZYSZYN MICHAIŁ ILJICZ SZEREGOWY Rote Armee
PODKALAZIN IWAN S. STARSZY SIERŻANT Rote Armee
POLESZCZUK DAWID A. MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
SIEMIONOW ALEKSANDER MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
SZUBIN IWAN P. SZEREGOWY Rote Armee
SZCZUCIN [SZWUCIN] ANATOLIJ W. SZEREGOWY Rote Armee
TURCZIN PIOTR G. SZEREGOWY Rote Armee
ZASTRIELIN BAZIL G. SZEREGOWY Rote Armee
OLEKSIUK ANDRIEJ MARTYNOWICZ SIERŻANT Rote Armee
PŁOTNIKOW WŁADIMIR TIERENTJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ANTIPOW ALEKSIEJ FIEDOROWICZ LEJTNANT Rote Armee
POTIEREJKO FIEDOR FIEDOROWICZ Rote Armee
GOŁOWA MICHAIŁ STIEPANOWICZ Rote Armee
GUPAŁO TEODOR IWANOWICZ Rote Armee
JURCZUK IWAN PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
GAZDA GRIGORIJ STIEPANOWICZ Rote Armee
STADNICZUK STIEPAN GRIGORJEWICZ JEFREJTOR Rote Armee
ZACEPIN WASILIJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PSZEDZIAŁ IWAN PIETROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
FIERAPONTOW WASILIJ PROKOPJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GAJEWOJ SAWWA TROFIMOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
OSTROWSKIJ WŁADIMIR IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
PIC IOSIF WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SAMOLUK KIRIŁŁ MATWIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
STAWNICZNYJ DANIŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WIEŁA NIKOŁAJ MATWIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WIERIESZIEWSKIJ PIETR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BADAŁOW ACHMIED RACHIMOWICZ STARSZYNA Rote Armee
BIEŁOKOBYLSKIJ WASILIJ IWANOWICZ SIERŻANT Rote Armee
BIEŁOUSOW DMITRIJ STIEPANOWICZ SIERŻANT Rote Armee
BONDARIENKO SIERGIEJ MAKAROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BUGIN PAWIEŁ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOBLI FIEDOR JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOWALENKO SIERGIEJ GRIGORJEWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
KRAPIWIN SIEMIEN IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MASLUK ILJA IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
SUSZKO IWAN MAKAROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZASZKOW WASILIJ MAKSIMOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
CIUPKA PAWEŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WINCZIKOWSKIJ WASILIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Rote Armee 0
Rote Armee 204