Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1203030-003
96
42
Kwatera znajduje się po prawej stronie głównej alei cmentarza od strony ul. Elii Marchettiego. Wyłożona jest granitowymi płytami. Centralnym elementem kwatery jest mur pomnikowy. Na frontowej ścianie muru znajdują się trzy wnęki. W bocznych wnękach umieszczono wizerunki krzyży Virtuti Militari. W centralnej części muru powieszono granitową tablicę pamiątkową z napisem: "CZEŚĆ PAMIĘCI ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ - W CZASIE NAPAŚCI HITLEROWSKIEJ. SPOŁECZEŃSTWO MIASTA CHRZANOWA". Na środku kwatery znajduje się płyta nagrobna.

Kwatera została założona w 1950 r., kiedy z terenów ówczesnego powiatu chrzanowskiego (Chełmek, Bobrek, Poręba Żegoty, Sanka, Tenczynek, Frywałd, przysiółek Źrebce, Chrzanów-Kościelec, Chrzanów – cmentarz parafialny, Czatkowice, Pisary, Niegoszowice, Młynka, Jaworzno, Jeleń, Piła Kościelecka, Górka, Płaza, Bolęcin, Krzeszowice) ekshumowano szczątki 103 osób – żołnierzy Wojska Polskiego oraz cywilnych ofiar okupanta niemieckiego. Szczątki 96 osób złożono w dwóch zbiorowych mogiłach na cmentarzu parafialnym przy ul. Marchettiego w Chrzanowie.


W przypadku jednego żołnierza Wojska Polskiego i sześciu cywilnych ofiar ciała zostały zabrane przez rodziny:

 • Józef Taborski, lat 76, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Karol Ludwikowski, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Franciszek Bębenek, ur. 1908, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowanych na cmentarzu w Kościelcu (obecnie cz. Chrzanowa),

 • Jan Moskała, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w Kościelcu,

 • Ignacy Boba, ekshumowany z grobu zbiorowego przy torach kolejowych Bolęcin-Chrzanów i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Franciszek Boba, ekshumowany z grobu zbiorowego przy torach kolejowych Bolęcin-Chrzanów i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • żołnierz Wojska Polskiego Stefan Głuch (ur. 1912 w Trzebionce), ekshumowany z grobu zbiorowego „na Piaskach” w Bolęcinie i pochowany na cmentarzu w Trzebini.

 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1009, UW II 1048, s. 131-137.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium Powiatowej Rady Narodowe w Chrzanowa 12/1137, sygn. 1088/1, s. 9-115, sygn. 1087/1.
 • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 82.
 • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297-298.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
POSPIECH JERZY Polnische Armee
BADURA ALOJZY Polnische Armee
MAKUCH WACŁAW STRZELEC Polnische Armee
MAZURKIEWICZ JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
SOCHACKI W. Polnische Armee
BORCZUCH [BORCZUK] BOLESŁAW Polnische Armee
WOJTASIK JAN STRZELEC Polnische Armee
SOKÓŁ ZYGMUNT PLUTONOWY Polnische Armee
GOLIK PAWEŁ Polnische Armee
GRZESIAK STANISŁAW Polnische Armee
GAJAS JAN Polnische Armee
OMELOŃCZYK [OMELAJCZYK] WŁADYSŁAW Polnische Armee
LACHATY [ZACHETA] PIOTR ROBERT STARSZY STRZELEC REZERWY Polnische Armee
CIUPEK
DUSZA JULIAN
KUCIEL
KLIZMA [KLIMZA] WILHELM STRZELEC Polnische Armee
HABRYKA RYSZARD Polnische Armee
MOKRSKI [MORSKI] JAN Polnische Armee
PILOT GEORG [JERZY] Polnische Armee
DRWAL ANTONI Polnische Armee
WOKT [FOGT] FRANCISZEK KAPRAL Polnische Armee
JĄDRKO PAWEŁ Polnische Armee
JUSZCZYK [LISZCZYK] WILHELM Polnische Armee
BOSAK WŁADYSŁAW Polnische Armee
KRZYSZTECZKO ERWIN STARSZY STRZELEC Polnische Armee
MARKOWSKI MICHAŁ Polnische Armee
MAZGAJ STANISŁAW Polnische Armee
MULISWICZ MIKOŁAJ Polnische Armee
KOROLEWICZ [KAROLEWICZ] RAFAEL Polnische Armee
WYBRZĘK BRONISŁAW Polnische Armee
KOBIELA WŁADYSŁAW Polnische Armee
KĘPKA FRANCISZEK Polnische Armee
SYJNOCH MAKSYMILIAN Polnische Armee
STRZELECKI MARIAN Polnische Armee
KUCZOWSKI [KUCZAWSKI] Polnische Armee
SIEKIERA PAWEŁ Polnische Armee
KOŁODZIEJCZYK JERZY Polnische Armee
WRÓBEL JAN Polnische Armee
KOSOWSKI
ŁAPKOWSKI GRZEGORZ Polnische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Armee 2
Polnische Armee 7
Polnische Armee 1
1
1
Polnische Armee 1
1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
1
Polnische Armee 1
3
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
Polnische Armee 1
1
Polnische Armee 3
Polnische Armee 1
1
1
Polnische Armee 3
1
1
1
Polnische Armee 5
Polnische Armee 2
1
Polnische Armee 1