Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1203030-002
1340
205
Mogiła ziemna na planie prostokąta, obsadzona murawą.

Przy mogile znajduje się granitowy pomnik w formie postumentu zwieńczonego ściętym obeliskiem, Na postumencie umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem:

TU SPOCZYWA 1340 ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ/ POLEGŁYCH W WALKACH Z NIEMCAMI/ W CHRZANOWIE I JEGO OKOLICACH W STYCZNIU 1945 R./ KTÓRYCH SZCZĄTKI PRZENIESIONO W LUTYM 2018 R./ Z CMENTARZ WOJENNEGO W PARKU "KOŚCIELEC"

Na flankujących postument ścianach umieszczone są tablice z ciemnego kamienia z nazwiskami pochowanych.

W 1945 r. w Parku w Kościelcu grzebano żołnierzy poległych lub zmarłych żołnierzy Armii Czerwonej. W 1948 r. po przeprowadzeniu akcji ekshumacyjnej na terenie powiatu chrzanowskiego założono cmentarz wojenny, który obejmował 10 mogił obramowanych mogił i pomnik z kamiennych bloków z tablicą z nazwiskami pochowanych. W późniejszych latach ekshumowano tu szczątki z mogiły w Parku Miejskim w Chrzanowie oraz w pobliżu szkoły. Obecne urządzenie w formie tarasu i pomnika zostało wykonane w 1978 r.

W 2018 r. szczątki żołnierzy pochowanych w Parku w Chrzanowie-Kościelcu ekshumowano i przeniesiono na cmentarz komunalny w Chrzanowie.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1026.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 84, il. 35.
  • W. Hadyś, Miejsca pamięci narodowej na terenie Miasta i Gminy Chrzanów, Chrzanów 1982, s. 7-11.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 81-83.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939 - 1945., red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
AGATIJ WASILIJ ONUFRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
AGIEJEW SIEMIEN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ALEKSIEJEW PIETR WIENIEDIKTOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ARSENIUK DMITRIJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
AFANASJEW INNOKIENTIJ FIEDOROWICZ SIERŻANT Rote Armee
AHRAMOW K.C. SZEREGOWY Rote Armee
BACHTIN JEGOR FIEDOROWICZ KAPITAN Rote Armee
BASZARIN DMITRIJ PIETROWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
BIEŁOUSOW WASILIJ IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
BIEŁOSZAPKO IWAN FIEDOROWICZ SIERŻANT Rote Armee
BIERKIETA IWAN ANTONOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BOGANOW IBRAHIM ISMAIŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
B?GACZ JEMIELJAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BADANIN NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BOKARIEW PIETR STIEPANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BOROWI? ANDRIEJ MITROFANOWICZ MAJOR Rote Armee
BUJAR STIEPAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WARIWODA WASILIJ BORISOWICZ SIERŻANT Rote Armee
WASIELAK DMITRIJ LEONTJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WASILEWSKIJ WŁADIMIR IOSIFOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
WASILJEW SIERGIEJ JEGOROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WOZNIUK JEFIM MATWIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WOJCIECHOWSKIJ FELIKS IOSIFOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WOŁODIN WŁADIMIR PROCHOROWICZ JEFREJTOR Rote Armee
WORONKOWSKIJ WŁADIMIR NIKITOWICZ JEFREJTOR Rote Armee
WSZEWKOW IWAN ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WYSZATICKIJ FRANK WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GAWRILININ JURIJ DMITRIJEWICZ Rote Armee
GAŁUŃKO IGNAT DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GASZINSKIJ MICHAIŁ FILIPPOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GIEDZ LEON LEONTJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GOŁKA IOSIF PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
GONTA MAKARIJ IWANOWICZ SIERŻANT Rote Armee
GORBUNOW PAWIEŁ BORISOWICZ ST. LEJTNANT Rote Armee
GORODECKIJ IWAN WIKIENTJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GRIL JAKOW MAKSIMOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GRYGAL STIEPAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GUTOROW JURIJ NIKITOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
DANILIN IWAN IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
DEMISZIN WASILIJ ANTONOWICZ SIERŻANT Rote Armee
DIEMCZENKO PAWEŁ MOISIEJEWICZ JEFREJTOR Rote Armee
DIENISIEWICZ SAWWA NIKITOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
DIERKACZEW ANDRIEJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
DOWLETOW RUZMAJ CHADŻIJEWICZ SIERŻANT Rote Armee
DUDNIKOW IWAN NIKOŁAJEWICZ SIERŻANT Rote Armee
JEWSTRATIENKO FIEDOR ANTONOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
JEREMIN IWAN SIERGIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
JESIN IWAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ŻEŁTUCHIN GIERGIJ JEMIELJANOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
ŻIGUNOW HASANBI LEONOWICZ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
ZACIERKOWNYJ PIETR JAKOWLEWICZ SIERŻANT Rote Armee
ZAJANCZUKOWSKIJ GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ZIMIROW N.F. Rote Armee
ZININ WASILIJ MICHAJŁOWICZ LEJTNANT Rote Armee
ZŁOBIN ALEKSANDR MATWIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
IWANOW SAWA KARPOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
IWANIUŻENKO STIEPAN KONSTANTINOWICZ SIERŻANT Rote Armee
ILIN WASILIJ WASILJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
KABRIN ANTON IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KAZAKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ KAPITAN Rote Armee
KAPUSTIN GIEORGIJ IWANOWICZ SIERŻANT Rote Armee
KARAJCZEW ALEKSANDR GRIGORJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
KASZEL GRIGORIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KISIELEW FIEDOR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KICHTIAK GRIGORIJ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KLIMCZUK ZIŃKO DAWYDOWICZ SIERŻANT Rote Armee
KLIUJEW WASILIJ JEFRIMOWICZ SIERŻANT Rote Armee
KOZYRIEW IWAN BORISOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOLESNIKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOŁOMOJEC AFANASIJ KUŹMICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOLADIENKO MAKSIM ŁUKASZEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOPYŁOW ALEKSIEJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOROTIEJEW NIKOŁAJ NIKITOWICZ STARSZY SIERŻANT GWARDII Rote Armee
KOSTIUK K.G. SZEREGOWY Rote Armee
KOTYK IWAN STIEPANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOSZELEW SIEMIEN WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KRAWCZUK JEMIELJAN FILIPPOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KRAWCZUK JAKOW SAFRONOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KRAWCZUK IWAN JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KRASNOPIEROW PIETR RODIONOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KRIWICKIJ SIERGIEJ IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
KRIWONOSIUK GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KROCZAK ILJA ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KUZNIECOW WASILIJ ALEKSANDROWICZ LEJTNANT Rote Armee
KUZNIECOW IWAN ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KURBATOW IWAN SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KURGANSKIJ ALEKSANDR JEFIMOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KUROWIEC WASILIJ FILIPPOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KUSZNIR SIERGIEJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ŁAGODA PROCHOR JOSYPOWYCZ [IOSIFOWICZ] SZEREGOWY Rote Armee
LESZCZENKO DMITRIJ JAKOWLEWICZ JEFREJTOR Rote Armee
LISKO R.S. SZEREGOWY Rote Armee
MAJOR GRIGORIJ PIETROWICZ JEFREJTOR Rote Armee
MAŃKOW G.P. SZEREGOWY Rote Armee
MASIUK PIETR JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MATWIJENKO ANDRIEJ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MAHMUDOW ALISMAN SIERŻANT Rote Armee
MIELNIK PIOTR PAWŁOWICZ Rote Armee
MIERKUŁOW WASILIJ WASILJEWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
MIESZINSKIJ STANISŁAW IWANOWICZ STARSZINA Rote Armee
MISANOW KARP IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MITIANIN WASILIJ FIEDOROWICZ SIERŻANT Rote Armee
MICHALENKO IWAN WIKTOROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MOZOLUK MICHAIŁ PIETROWICZ SIERŻANT Rote Armee
MONASTYRSKIJ WŁADIMIR WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MUZIJ N.S. SZEREGOWY Rote Armee
MURYSOW PIETR IWANOWICZ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
MUCHA DMITRIJ STIEPANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
NAJMIETOW N. SZEREGOWY Rote Armee
NIZIN NIKOŁAJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
NIKITIN MICHAIŁ GIEORGIJEWICZ STARSZINA Rote Armee
NIKITJUK NIKOŁAJ PŁATONOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
NOWOSAD TROFIM JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
OWCZINNIKOW ALEKSANDR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
OGORODNIK ROMAN PIETROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ODINAJEW TURSUN SIERŻANT Rote Armee
ORIEW A.G. Rote Armee
OSNABCZUK MICHAIŁ KONDRATJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PADATRIGORA T.S. SZEREGOWY Rote Armee
PANCZISZIN GRIGORIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PANYCZ WŁADIMIR DANIŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PAŃKOW GRIGORIJ MAKSIMOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PARCHOMOW KUŻMA DANIŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PASTUCH WASILIJ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PIERIEPIAT'KO FIEDOR ANUFRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PIETRIWSKIJ WASILIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PIETRIK PAWIEŁ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PIETRICZUK STIEPAN CHARITONOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
PIESZECHONOW WASILIJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
POWONSKIJ FRANC DANIŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
POGORIEŁOW GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PODGALZIEN MARTYN DANIŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
POLEWIK LEONTIJ AFANASJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
POLENNYJ PIETR WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
PROROCZENKO WŁADIMIR WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
RABOTIAGA FIEDOR IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
RAZUMOW ORUN SZEREGOWY Rote Armee
RACHMANOW CHAMRAT SZEREGOWY Rote Armee
RASZKIEWICZ IWAN IOSIFOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
RODIN PIETR KUŹMICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
RIAZANOW PIETR IWANOWICZ KAPITAN Rote Armee
SABAT WASILIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SAWCZUK GRIGORIJ JAKOWLEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
SALKO PIETR IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SAFIAROW ISRAFIŁ SZARIFOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SIEMIENOW DMITRIJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SIEMIENIUK PIETR WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SIEMYKIN IWAN IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
SIWIERSKIJ KONDRAT DANIŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SKRINNIK NIKOŁAJ MITROFANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
SOBKO DMITRIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SOŁOWJEW ALEKSANDR PIETROWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
SOCHOTIUK PIETR ANUFRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
STAROŻITNIUK DMITRIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
STAROSIELSKIJ JAKOW BORISOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
STIEPANIENKO NIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ JEFREJTOR Rote Armee
STRIEKOW WŁADIMIR FIEDOTOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
SUCHARIEW WASILIJ NIKOŁAJEWICZ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
TIERTYROW ALEKSANDR ZACHAROWICZ KAPITAN Rote Armee
TIMOSZENKO FILIPP DAWYDOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
TITOW A.J. Rote Armee
TITOW ALEKSANDR KONDRATJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
TICHOMIROW MICHAIŁ FIEDOROWICZ LEJTNANT Rote Armee
TKACZUK IWAN KARPOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
TOKARSKIJ ŁUKJAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
TRIETIAK ALEKSANDR ARSIENTJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
TRYKOW W.S. SIERŻANT Rote Armee
UDOWIN KONSTANTIN JEFIMOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
UPATOW KONSTANTIN ALEKSIEJEWICZ LEJTNANT Rote Armee
URYWKO WASILIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
FARFUTDINOW GALIMIAN SIERŻANT Rote Armee
FIEDIN ALEKSANDR ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
FIEDORIAK GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
FIEDRIGANS WŁADIMIR IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
FIEDYSZIN FIEDOR STIEFANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
FIGOL WASILIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
HAWIN IWAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
CHEIMOTOW NOWRUS SZEREGOWY Rote Armee
CHRUSKIN GRIGORIJ IOSIFOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
HURSATJEW ARKADIJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
CICIURA ROMAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
CZERWINSKIJ WASILIJ WASILJEWICZ LEJTNANT Rote Armee
CZERNIEDSKICH ANATOLIJ IWANOWICZ MAJOR Rote Armee
CZERNIKOW IWAN MITROFANOWICZ STARSZYNA Rote Armee
CZERNYJ LEONTIJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
CZERNYJ GRIGORIJ STIEPANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
CZICZERIN ARKADIJ NIKOŁAJEWICZ PODPUŁKOWNIK Rote Armee
SZABANOWSKIJ MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZABARIN IWAN IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZOCH ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZEWCZUK IWAN NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZINKARIUK JAKOW JEMIELJANOWICZ SIERŻANT Rote Armee
SZIROKIJ LEON MOISIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZICHOWCEW JAKOW JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZICZENKOW ALEKSIEJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZKURIAK MICHAIŁ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SZUCHROW STIEPAN LEONTJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
JAKOWIENKO DMITRIJ KARPOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
JAKOWLEW DMITRIJ PROFJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
JANZIN ALEKSIEJ IWANOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
JANCZENKO GAWRIŁ ZACHAROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
JACKOWSKIJ MARTIN WIKTOROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BATKOŁDIN ACHMAR Rote Armee
WOLIKOW ALEKSANDR NIESTEROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KUZIK JÓZEF Rote Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
7
Rote Armee 1128