Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216040-006
204
84
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony północnej i ogrodzony masywnymi, kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów. W odcinkach bocznego i frontowego ogrodzenia znajdują się ponadto mniejsze betonowe słupki. Wejście jest poprzedzone schodami i zamykane wrotami z metalowych prętów z motywami równoramiennych krzyży. W środku półkolistego aneksu znajduje się pomnik w formie kolumny ustawionej na stopniowanym cokole na planie koła. Kolumna nakryta jest kwadratową płytą, pod którą umieszczone są cztery konsole z kamiennymi stylizowanymi wieńcami z liści dębu. Na dolnej części kolumny wykute są napisy w języku niemieckim „HELDEN STÜRMTEN DIESE HÖHE, DIE HELDEN VERTEIDIGTEN, UNSTERBLICHER RUHM KRÖNT DIE SINGER” oraz „ZUM GEDÄCHTNIS DER SIEGREICHEN KÄMPFE UM BEFREIUNG GALIZIENS AUS FEINDLICHER GEWALT“. Na ścianie cokołu umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca hełm antycznego wojownika.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie masywnych, betonowych, trójdzielnych stel, zwieńczonych krzyżami lotaryńskimi lub greckimi. W lica stel wmurowane są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 84 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 111 z armii rosyjskiej, poległych w dniach 2-4 maja 1915 r. Znane są nazwiska 84 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 236.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 227-231 (fotografie archiwalne).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 260-261.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 154-155.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 86-89.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
FINK JOSEF UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
WEHRINGER VIKTOR UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
PAUZARDT ANDREAS UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
FINK KONRAD UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
DEIMICHER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SOWINETZ JOHANN PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
WEISS FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WEGER PAUL UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
LUNELLI MARIO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
NACDELLI BENUCCIO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
NEUNING PETER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KRAL JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KRAL JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MÄRTZ MARTIN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ROSTIK FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HÄMMERLE AUGUST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HALLER ALOIS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PICHLER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KUEN JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HUMMEL FERDINAND JÄGER Österreich-Ungarische Armee
STERNI GIOVANNI JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WIEDMOSER JOSEF OBERJÄGER KADETT-ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
GRUNDHAMMER OTTO UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
STERZINGER JOSEF UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
SCHIESTL JOSEF UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
BENEDETTI GIUSEPPE PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BAUER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
STRAIF KASPER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
RONZO JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PÖSCH RUDOLF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
AIGNER JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DENGG LEONHARD JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KRUPPA IGNAZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ÖTTL ALOIS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GRUBER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ASCHENBERGER MICHAEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PANCHERI SERAFINO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
JIRANEK ALBERT JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GÄL FLORIAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KARALL KARL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
AUHOFER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PRANTNER LAMBERT JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FEUCHTER MATHIAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SAUSGRUBER CHRISTIAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GRATL JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
AUER JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CUNER EUGENIO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SCHOLL HEINRICH JÄGER Österreich-Ungarische Armee
AUCHENTHALER BENEDIKT JÄGER Österreich-Ungarische Armee
RIZOLLI LUIGI JÄGER Österreich-Ungarische Armee
POCZIK JULIUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FONTONARI CARLO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ZENCHNER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FLAIM TOMAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ANGERER HEINRICH JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HOSP ALOIS UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
PURTSCHELLER WILHELM PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HOLZMANN MICHAEL PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
LORENZI PRIMO HERMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MOSER OTTO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KREIL ANTON JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HAUSER KARL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
STEINMAURER MORITZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
RUMPF ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GAL STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NEUMÜLLER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WINKLMAYR KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAYR FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WURM JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BITTRICHER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GAUTSCH JAKUB INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HACHL FLORIAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BACHLBERGER ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
AMESBERGER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KATZENSTEINER ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PLATZER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STRASSMAYR LEOPOLD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CAROTTA PIETRO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SCHOSSLEITNER MATHIAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PENDL FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TRANHUCZ W. Russische Armee
RUDAKOW NIKOLAI IWANOWICZ Russische Armee
FILIPOW PIOTR KORPORAL Russische Armee
WIELYCH SEMEN IWANOWICZ INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
JÄGER Österreich-Ungarische Armee 13
Russische Armee 107