Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219040-001
8
0
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi słupami połączonymi żelaznym łańcuchem, oraz betonową podmurówką. Wejście znajduje się od strony wschodniej i poprzedzone jest betonowymi schodami.

Główny element cmentarza to kapliczka w formie prostopadłościennego słupa na postumencie, nakrytego czterospadową nakrywą, zwieńczoną małym, metalowym krzyżem łacińskim. Na frontowej ścianie kapliczki znajdują dwie nisze z figurkami oraz tabliczka fundacyjna z napisem: „TA FIGURA/ WYSTAWIONA R.PA. 1819 Dni 23/ KWIETNIA KTÓRA/ FUNDOWALI WOYCIECH/ I DOMINIK NAZIMKOW/ ORAS FRANCISZEK ROCHLA/ KTÓRZY PRZECHODZĄCYCH/ PROSZĄ O ZDROWAŚ MARYA". Za kapliczką znajduje się betonowa ława stanowiąca element ogrodzenia. Na lewo od kapliczki i po prawej stronie od wejścia usytuowane są drewniane ławki. Dojście do kapliczki flankowane jest betonową dwoma betonowymi słupami na podmurówce.

Nagrobki są rozmieszczone w rzędzie wzdłuż zachodniego ogrodzenia. Mają formę 7 lotaryńskich krzyży z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion, osadzonych na betonowych podstawach. Jeden z krzyży osadzony jest na szerszym postumencie z którym połączony jest kawałkiem żeliwa stanowiącym pozostałość po pierwotnym dużym, żeliwnym, ażurowym krzyżu lotaryńskim.

Na cmentarzu pochowano 8 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej poległych w czasie I wojny światowej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 247-250 (wykazy pierwotnych mogił w Podborzu i Staniątkach), s. 377-381 (plany pierwotnych zespołów mogił nr XL-XLII w Podborzu i Staniątkach), s. 1665-1679 (plany, zestawienie pochowanych w poszczególnych grobach).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 192.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 384.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 97.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 1
Russische Armee 7