Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219040-009
13
11
Cmentarz założony jest jest na planie wydłużonego prostokątna z aneksem od strony południowej i ogrodzony zakończonymi półkulą betonowymi słupkami o przekroju ośmiobocznym, połączonymi podmurówką i żelaznym łańcuchem. Wejście znajduje się od południa.
Główny element cmentarza to betonowy pomnik formie osadzonego na betonowym postumencie krzyża łacińskiego z nałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion.

Na cmentarzu znajduje się 11 nagrobków w formie krzyży z metalowych prętów o trójdzielnych zakończonych ramion, osadzonych na betonowych cokołach.

W obrębie cmentarza została ustawiona tablica informacyjna „Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej".

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 255 (wykaz pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, 389 (plan cmentarza z numeracją grobów), 1317-1321 (plan z 1918 r. i wykaz pochowanych).
  • Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 182-183.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 346.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 93-94.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SITKO DOMINIK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTINESKUL GEORG RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BIŁOWUS STEFAN FAHR-KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KARP KONSTANTIN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BALOGHS JULIUS FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
ZSUPONYO [ZOUPONJO] LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ÖRI KÁLMÁN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JOSTAJ [SÓSTAI] STEFAN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIDLUBNY WASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GÖNCZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BILOUS WLADIMIR GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 2