Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216160-001
577
111
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do koła z aneksami z czterech stron i ogrodzony kamiennym murem z dwuspadową, betonową koroną. Znajdujące się od strony północnej wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi, żelaznymi wrotami. Główny element obiektu stanowił wysoki, kamienny pomnik z krzyżem na licu. Na pomniku miała znajdować się tablica memoratywna z napisem w języku niemieckim: „Waffenbrüder aus Süd und Nord/ Rangen den Feind zur Erde,/ Schritten zur ewigen Heimat fort,/ Ließen als Erbe zurück euch das Wort,/ Das heilige: Stirb und werde!”

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– łacińskich i lotaryńskich krzyży z żelaznych listew z prostokątnymi ramkami u podstawy lub bez ramek,
– żelaznych krzyży z żelaznych listew o rozdwojonych końcach ramion,
– żelaznych krzyży z prętów.

Pochowano tu 127 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 84 z armii niemieckiej oraz 366 z armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 111 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 44.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 98-99 (rysunek przedstawiający widok cmentarza).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 98-99.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 294-296.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 141-142.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne, T. 1, Pruszków 1995, s. 72.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 689.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 236-237.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MIKRUT MICHAEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DOBWINKA TREOPHIN Russische Armee
SERBIN WASYLIJ Russische Armee
STANILEWITSCH THEODOR Russische Armee
WAGANOW IWAN Deutsche Armee
HERRMANN WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KONRADI FRANZ GRENADIER Deutsche Armee
NEDDEN WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
TAGETHOFF JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
SIEMENS KURT GRENADIER Deutsche Armee
SCHOON GERT GRENADIER Deutsche Armee
SCHANAKENDORF EDUARD GRENADIER Deutsche Armee
SCHILLING UDO KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
WESSLING FRANZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ROSENTHAL MAX GRENADIER Deutsche Armee
PIRONT JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
HUBER HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
PAETSCH HERBERT KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHREIBER WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
KULÜKE HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
SCHEUERMANN AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
BAYER FRANZ FÜSILIER Deutsche Armee
LEHR WALTER GRENADIER Deutsche Armee
THIELE KURT KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
STROTHERN HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
GREULICH OTTO GRENADIER Deutsche Armee
HOLTZ ROBERT GRENADIER Deutsche Armee
PLOTHKE JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
HEIMANN OTTO RESERVIST Deutsche Armee
SZYDLEWSKY ERNST GRENADIER Deutsche Armee
WACHOWITZ OSKAR GRENADIER Deutsche Armee
DICKMANN CLEMENS GRENADIER Deutsche Armee
LUKOSCHEK VIKTOR GRENADIER Deutsche Armee
DIEBEL HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
STREICH FRIEDRICH RESERVIST Deutsche Armee
WENZEL ALFRED FÜSILIER Deutsche Armee
LÖSER PAUL Deutsche Armee
LINDENAU JOSEF GEFREITER Deutsche Armee
WASCHKE OTTO GRENADIER Deutsche Armee
KÖTKE WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
BRAUNSDORF WILLY FÜSILIER Deutsche Armee
KRZYSTOFINSKI ANTON FÜSILIER Deutsche Armee
TYRIAN JAKOB SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HORVATH ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
HRUSZECKI LAURENZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SABATIAK MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
STYNDL HEINRICH JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DYDO LAURENZ Österreich-Ungarische Armee
CHAHALIMO OMAR Österreich-Ungarische Armee
TACIEWICZ HRYN SOLDAT Österreich-Ungarische Armee
DUDYK JAKOB ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
WONK GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KRASZ STEFAN Österreich-Ungarische Armee
SURA PETER SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STROBACH EMIL ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
PARTIKAS PETER Österreich-Ungarische Armee
MISSKOFF GREGOR Russische Armee
HENNIG PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
FIRZLAFF OTTO Deutsche Armee
BLUDAU ANTON Deutsche Armee
ESSER MICHAEL Deutsche Armee
WARNING FRIEDRICH Deutsche Armee
OLSCHEWSKI ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
MULAS OTTO FÜSILIER Deutsche Armee
FRIEDRICH ADOLF FÜSILIER Deutsche Armee
KOSMEHL MAX FÜSILIER Deutsche Armee
SCHMIDT BERHARDT FÜSILIER Deutsche Armee
FALCHNER FRITZ FÜSILIER Deutsche Armee
SCHLECHTENTAL, V. DIETRICH LEUTNANT Deutsche Armee
FRÖHMER HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
FLAMME HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
WARLICH WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
HESSLER KARL GRENADIER Deutsche Armee
HAFERKAMP JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
PLETSCH II KARL GRENADIER Deutsche Armee
MAIGUT JOSEF Österreich-Ungarische Armee
RIDLEY WENZEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LÜTCKEN HANS KARL FÄHNRICH Deutsche Armee
SEYFARTH OTTO ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
LUDWIG OSKAR GRENADIER Deutsche Armee
LUBCZYK ALOIS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
HEEGSTRA ALBERT GRENADIER Deutsche Armee
BROSE EMIL GRENADIER Deutsche Armee
NEUGEBAUER PAUL GRENADIER Deutsche Armee
RADDE KARL GEFREITER Deutsche Armee
HEUER FRITZ FÜSILIER Deutsche Armee
KISCHNIK HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
FISCHER HERMANN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BOHLE RICHARD GRENADIER Deutsche Armee
SCHICKERT ERNST GRENADIER Deutsche Armee
KNAPPIK BRUNO GRENADIER Deutsche Armee
CLAVEY HEINRICH OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
BERGER FRANZ OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
GLASER ALBERT GRENADIER Deutsche Armee
KUNZE JULIUS GRENADIER Deutsche Armee
ULMER PAUL KORPORAL DER RESERVE Deutsche Armee
KORALSKI WLADISLAUS Österreich-Ungarische Armee
DIBEBRT [DILBERT] ERNST Österreich-Ungarische Armee
FALKNER RICHARD GRENADIER Deutsche Armee
BÖCKLER WILLIBALD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GNOTH AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
BOLDUAN RICHARD GRENADIER Deutsche Armee
VOLLBRECHT PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WACKER GEORG WEHRMANN Deutsche Armee
SONNTAG MAX ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KOWALIK JOHANN Österreich-Ungarische Armee
PARTIKAS PETER Österreich-Ungarische Armee
MARKOW W. Österreich-Ungarische Armee
WASILEWICZ IWAN HAUPTMANN Russische Armee
GRUBE PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GASPAR ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Deutsche Armee 1
Österreich-Ungarische Armee 104
Russische Armee 361